Aanstaande wijziging in de 'verdachte periode' voor schenkingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: wat zijn de implicaties?

Het Brussels Parlement overweegt om de zogenaamde 'verdachte periode' na een niet-geregistreerde schenking te verlengen van drie naar vijf jaar. Deze wetswijziging roept belangrijke vragen op over de impact op toekomstige schenkingen. Laten we de details bekijken.


Welke schenkingen worden getroffen?

Momenteel, als u effecten, zoals een geldsom of een deel van een effectenportefeuille, via een bankgift aan uw kinderen overdraagt, hoeft u geen 3% schenkingsrechten te betalen. Als u drie jaar na de schenking overleeft, hoeven uw erfgenamen geen successierechten, die kunnen oplopen tot 30%, te betalen op deze schenking. Dit geldt ook voor handgiften, zoals kunstwerken of verzamelauto's. Echter, als de schenking via een notaris plaatsvindt, zijn de schenkingsrechten verschuldigd en vervallen de successierechten op het bedrag van de schenking.


Welke veranderingen staan gepland?

Vanaf 1 januari 2024 zal de periode van drie jaar waarschijnlijk verlengd worden naar vijf jaar voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een niet-geregistreerde schenking zal alleen vrijgesteld zijn van belasting (schenkings- en successierechten) als de schenker minstens vijf jaar na de schenking overleeft. Deze wijziging volgt op een soortgelijke maatregel die twee jaar geleden in het Waals Gewest is ingevoerd, terwijl Vlaanderen de periode van drie jaar blijft handhaven.


Wat met schenkingen vóór 1 januari 2024?

De verlenging van de verdachte periode zal waarschijnlijk alleen gelden voor schenkingen gedaan vanaf 1 januari 2024. Voor schenkingen gedaan vóór deze datum blijft de termijn van drie jaar normaal gesproken van toepassing.


Als u van plan bent binnenkort een niet-geregistreerde schenking te doen, is het verstandig deze te realiseren vóór 31 december 2023 om nog te kunnen profiteren van de huidige periode van drie jaar.

U kunt er ook voor kiezen om een bankschenking vrijwillig te registreren om hogere successierechten te vermijden in geval van overlijden binnen de verdachte periode.

Een andere optie is het afsluiten van een successieverzekering, die de successierechten kan dekken in geval van overlijden tijdens deze periode.


Huidige informatie onder voorbehoud van goedkeuring van de teksten door het Brussels Parlement.

Mots clés