Mobiliteit: echte, gebruiksvriendelijke expertise ....

In de loop der jaren heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) een grote expertise opgebouwd over tal van onderwerpen die verband houden met het mobiliteitsbeleid. Om die kennis te valoriseren en de verschillende betrokken actoren hierover zo goed mogelijk te informeren, werd de rubriek "Mobiliteit" op de website van de CRB onlangs grondig hertekend.

Welke wijzigingen worden aangebracht om idereen in staat te stellen optimaal doorheen onze website te surfen ?

> De startpagina van de commissie Mobiliteit plaatst drie essentiële mobiliteitsthema's op de voorgrond waaraan de CRB al heel wat werkzaamheden heeft gewijd: het spoorvervoer, de multimodaliteit en het woon-werkverkeer.

  • het vervoer per spoor (de spoorvisie, de beheerscontracten en meerjareninvesteringsplannen van de NMBS en Infrabel, het tarievenbeleid van de NMBS, het actieplan goederenvervoer per spoor, de spoorregulator).
  • de multimodaliteit (het mobiliteitsbudget, de voortgang naar een geïntegreerd openbaarvervoersysteem, de combinatie van de trein met andere modi of met deelmobiliteit).
  • het woon-werkverkeer(de federale diagnostiek woon-werkverkeer, de opvolging van de terugbetalingen voor het woon-werkverkeer, de (para)fiscaliteit van het woon-werkverkeer).


> Voor elk thema volstaat een eenvoudige muisklik op de overeenkomstige weblink om een overzicht te krijgen van de uitgevoerde en geplande beleidswerkzaamheden en van de desbetreffende werkzaamheden van de CRB. Gezien de grote uitdagingen waarmee ons land op het vlak van mobiliteit wordt geconfronteerd, zijn de werkzaamheden ter zake nog lang niet voltooid. De verschillende thema's zullen dan ook regelmatig worden bijgewerkt.

Alle werkzaamheden van de CRB met betrekking tot de mobiliteitsproblematiek blijven in chronologische volgorde beschikbaar onderaan de startpagina van de commissie.

Bron: Het Sociaal-Economisch Overleg, mei 2023

Mots clés

Articles recommandés

Invoering van de verplichte B2B e-facturatie : Advies van de Hoge Raad zelfstandigen en KMO trekt aan de alarmbel !

Raadpleging - Nieuw ontwerpadvies: verslaggeving heropening vereffening vennootschappen

Publicatie Richtlijn EU duurzaamheid