3e kwartaal 2023: meer Belgen hebben het moeilijk om rond te komen

De afgelopen 2 jaar ondervroeg Statbel, het Belgische statistiekbureau, elk kwartaal zo'n 5.000 Belgen tussen 16 en 74 jaar over hun persoonlijk welzijn en levensomstandigheden. 40% van de Belgen ondervond moeilijkheden om rond te komen in het derde kwartaal van 2023. Het zijn er meer dan precies 2 jaar geleden, toen de metingen voor deze enquête zijn begonnen. Op dat moment vond 36% het eerder moeilijk, moeilijk of zeer moeilijk om rond te komen. Als we de evolutie over deze 2 jaar bekijken, zien we dat de situatie ingewikkelder wordt in 2022, met een piek in de moeilijkheden in het vierde kwartaal van 2022, toen 47% van de 16-74-jarigen aangaf dat ze moeilijk de eindjes aan elkaar konden knopen.

De situatie is licht verbeterd tijdens het eerste deel van 2023 en stabiliseerde zich tijdens de recentste metingen (derde kwartaal 2023)


Hoewel de cijfers van de gewesten min of meer dezelfde trends volgen, is er een verschil in niveau tussen Vlaanderen enerzijds en Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest anderzijds. Zo gaf 34% van de respondenten in Vlaanderen aan moeite te hebben om rond te komen in het derde kwartaal van 2023, tegenover bijna 49% van de respondenten in Wallonië en Brussel.


Bepaalde categorieën van personen zijn kwetsbaarder en hebben het moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen, en de situatie voor deze verschillende groepen lijkt zich op het ogenblik van de laatste metingen niet te hebben gestabiliseerd. Dit is het geval voor werklozen en arbeidsongeschikten, van wie 74% zegt moeilijkheden te ondervinden in het derde kwartaal van 2023, tegenover ongeveer 31% van de werkenden.


Hetzelfde geldt voor personen met een laag inkomen. 67% van de personen in het eerste inkomenskwintiel gaf aan dat ze het moeilijk hadden in het derde kwartaal van 2023, tegenover 59% een kwartaal eerder en 55% 2 jaar geleden.

Mots clés

Articles recommandés

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

Meer dan 500 indicatoren over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België

Nieuw e-book ontrafelt maritieme beveiliging