logo

In hoeverre kunnen bepaalde Franse niet-commerciële vastgoedbedrijven worden getroffen door de Kaaimanbelasting?

​Kan een Franse SCI vanaf 1/1/2024 in het vizier van de kaaimantaks komen? Daarover wordt hevig gediscussieerd onder fiscalisten en specialisten inzake estate planning!​De kaaimantaks is eind vorig jaar grondig hervormd. De definitie van ‘juridische constructie’ is verruimd, met name voor ‘hybride entiteiten’, zodat Franse SCI er vanaf 1 januari 2024 onder kunnen vallen. ​Dat risico bestaat in het bijzonder als de SCI een tweede...

First mover: ze hadden alles om de wereld te revolutioneren… Welke lessen kunnen we trekken?

We horen vaak over deze giganten zoals Eastman Kodak en Nokia die de technologische bocht misten en daardoor ten val kwamen. Maar lang voor de komst van de GSM, het web, de PDA of de tablet, was er een start-up opgericht in 1990, een spin-off van Apple, die de wereld van mobiele communicatie voor altijd zou veranderen.Dit bedrijf is de voorloper van de smartphone. Dit...

De impact van klimaatverandering op de sociale zekerheid

Vaak wordt gedacht dat klimaatverandering enkel invloed heeft op het weer. Toch heeft het ook heel wat sociaaleconomische gevolgen. Bovendien moeten maatregelen - die de omvang van de klimaatverandering willen beperken - sociaal worden omkaderd. Daarom is de klimaatverandering ook een uitdaging voor de sociale zekerheid, hier en in de rest van de wereld. In het nieuwe themanummer van het Belgisch Tijdschrift voor sociale...

Verplicht gebruik van PoUS : uitgestel tot 16 september 2024 !

De AAD&A heeft besloten om de verplichting om het PoUS-systeem (Proof of Union Status) te gebruiken voor het aanvragen en gebruiken van bewijzen van Unie-status uit te stellen tot 16 september 2024. Voor meer informatie kunt u e FAQ raadplegen. Wat zijn de URL's? Wanneer is de GO LIVE voor PoUS? Is er een overgangsfase? Hoe kan ik toegang krijgen? Wat moet ik in...

Belgische levensverwachting bij de geboorte was 82,3 jaar in 2023

In 2023 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 82,3 jaar voor de totale bevolking. Vrouwen hebben een levensverwachting bij de geboorte van 84,3 jaar en voor mannen gaat het om 80,2 jaar. De levensverwachting bij de geboorte voor mannen en vrouwen samen is licht gestegen ten aanzien van 2022 (+215 dagen, of +0,59 jaar). Dat blijkt uit een analyse van de...

Gevolgen verhoging groottecriteria voor vennootschappen - ontwerpadvies van 26 juni 2024, voor raapleging

De Commissie ontving heel wat vragen over de inwerkingtreding van de recente aanpassing van de groottecriteria van vennootschappen en verenigingen door de Wet van 28 maart 2024 houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen Ibis en het KB van 25 mei 2024 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat betreft de groottecriteria voor micro- en kleine verenigingen en stichtingen. ...

Raadpleging - Nieuw ontwerpadvies: verhoging groottecriteria verenigingen en stichtingen

De Commissie ontving heel wat vragen over de inwerkingtreding van de recente aanpassing van de groottecriteria van vennootschappen en verenigingen door de Wet van 28 maart 2024 houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen Ibis en het KB van 25 mei 2024 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat betreft de groottecriteria voor micro- en kleine verenigingen en stichtingen. ...

Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten - Juli 2024

In het laatste verslag van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid wordt een stand van zaken gegeven van de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren waren zeer ingrijpend: eerst was er een ongeziene gezondheidscrisis en daarna de sterkste inflatiestijging sinds de olieschokken. Hoe ging de arbeidsmarkt hiermee om? Welke lessen kunnen we eruit trekken?Stand van zaken De veerkracht van de arbeidsmarkt...

Nieuwe eenjarige staatsbon vanaf 5 september 2024

Het Federaal Agentschap van de Schuld zal in september opnieuw een eenjarige staatsbon uitgeven. Om mensen die hebben ingetekend op de succesvolle uitgifte van september 2023 de kans te bieden om opnieuw te kiezen voor een staatsbon, start de inschrijfperiode op 5 september 2024. Een dag voordien, op 4 september 2024, vervalt namelijk de uitgifte van de succesvolle eenjarige staatsbon van september 2023. Die dag...

De Fiscale Bemiddelingsdienst publiceerde zonet zijn 14de jaarverslag

Een geschil met de FOD Financiën ? De Fiscale Bemiddelingsdienst kan een oplossing bieden. Focus op jaarverslag en ins en outs van deze dienst !In het kort Deze dienst is centraal gevestigd in Brussel en bemiddelt in geschillen met de fiscus. Voor regionale belastingen is de dienst evenwel niet bevoegd. Zowel particulieren als ondernemingen kunnen kosteloos een beroep doen op fiscale bemiddeling...

Regionale economische vooruitzichten 2024-2029

Toenemende spanningen: op weg naar een handelsoorlog tussen Europa en China?

Het tijdperk van globalisering en aanbidding van vrijhandel lijkt voorbij. De handelsbetrekkingen tussen de Verenigde Staten en China kunnen een grote impact hebben op de wereldeconomie. Protectionisme duikt her en der weer op. Volgens schattingen wordt 70% van de exporten blootgesteld aan handelsbarrières, tegenover 45% tien jaar geleden. Ook Europa mengt zich in de handelsoorlog. Het punt van discussie tussen China en Europa zijn elektrische...

Eerste verzendingen onroerende voorheffing 2024!

De eerste aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing van 2024 zitten op de post. Maak u geen zorgen als u het uwe nog niet ontvangen hebt: de verzendingen worden over meerdere maanden verspreid. Vragen over uw onroerende voorheffing? Bekijk onze FAQ onroerende voorheffing op www.mytax.brussels....

De hemel heeft er een mooie ster bij, Loic De Kesel. Het FFF is in rouw!

Deze week rouwt het Forum For the Future. Wij hebben één van onze dierbaarste medewerkers verloren, Loic de Kesel, slechts 26 jaar oud, in een vreselijk en onwaarschijnlijk ongeluk. Hij is dinsdagmiddag overleden in het ziekenhuis van Antwerpen, omringd door zijn familie. Loic was een jonge medewerker met een onuitputtelijke energie. Zijn stralend humeur en dagelijkse enthousiasme waren, naar ieders mening, onschatbare troeven voor de...

Invoering van de verplichte B2B e-facturatie : Advies van de Hoge Raad zelfstandigen en KMO trekt aan de alarmbel !

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO heeft vastgesteld dat de implementatie van de verplichte b2b e-facturatie een zeer grote uitdading vormt en heeft daarom beslist hierover op eigen initiatief een advies uit te brengen (hier onder in bijlage de volledig tekst). Na raadpleging van de commissie Algemeen KMO-beleid en de permanente werkgroep DIgitalisering Cyberveiligheid en GDPR heeft het bureau van de Hoge...

De gemeentebelasting op laadpalen is in strijd met de regionale regelgeving en de economische ontwikkeling van Brussel.

De Brusselse gemeenten willen tegen 2025 een belasting invoeren op laadpalen. Er wordt gesproken over 125 euro per jaar en per aansluiting. Sommige gemeenten willen zelfs een hogere belasting. Ondanks de gemeentelijke autonomie om lokale belastingen te heffen, is deze intentie in strijd met het ordonnantie van 1 december 2022, die de gemeenten moet betrekken bij de economische ontwikkeling van de regio. Deze regionale ordonnantie...