logo

Hier zijn 7 stappen om een winstgevender bedrijf te creëren

Men vraagt mij vaak wat het beste moment is om een exitstrategie te plannen. Antwoord: ofwel voordat u begint met ondernemen, of nu als u er nog geen heeft. Uw keuzes kunnen de volgende zijn: verkopen aan de hoogste bieder, een stapje terug doen en voorzitter worden, het bedrijf overdragen aan uw kinderen of het aan het personeel verkopen via een management buy-out. Maar bovenal...

Innovatiepremie: een premie voor vernieuwende werknemers

De innovatiepremie beloont mensen die meewerkten aan de innovatie en het concurrentievermogen van het bedrijf waar ze actief zijn. De premie is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen, als aan bepaalde criteria wordt voldaan. Een groot voordeel voor de werkgever en dat zien we ook bij de aanvragen. De FOD Economie ontving in 2023 995 aanvragen. In totaal werd in 959 dossiers een akkoord gegeven. Heb...

Aanstelling van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën

Ministerraad van 19 april 2024 keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanstelling van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën. Filip Van de Velde wordt aangesteld als houder van de managementfunctie van voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën. Het mandaat met een duur van zes jaar zal aanvangen op...

Neen, alles is niet ok met onze economie!

De voorbije dagen roerde het ABVV zich opmerkelijk in de media. Dat kadert ongetwijfeld in hun campagne voor de sociale verkiezingen midden mei, maar ze lijken die ook door te trekken naar de verkiezingen van 9 juni. De kern van de boodschap leek te zijn ‘alles ok met onze economie en met onze begroting’. Volgens het ABVV doet onze economie het duidelijk beter dan de...

Maak het verschil: jouw stem telt bij deze cruciale Algemene Vergadering ITAA!

Stel je voor: een kamer vol met individuen die elk de macht hebben om de koers van onze organisatie te beïnvloeden. Dat is precies wat er gebeurt tijdens een algemene vergadering, en jouw aanwezigheid en stem zijn daarom van onschatbare waarde. Laten we eens duidelijk zijn: jouw stem maakt het verschil. Het is niet alleen een symbool van betrokkenheid, maar het is een daad van...

Cyberaanvallen KMO's/ ZKO's: is jouw onderneming voorbereid?

Cyberaanvallen komen steeds vaker voor, vooral als ze gericht zijn op kleine en middelgrote ondernemingen. Hoe kan ik voorkomen dat ik gehackt word? Wat moet je doen als een hacker al je gegevens steelt en​ losgeld eist? Als je niet weet hoe je deze vragen moet beantwoorden, dan is dit artikel iets voor jou.CYBERVEILIGHEID VOOR KLEINE BEDRIJVEN, EEN NATIONALE KWESTIE 25% van de kleine Belgische...

Spaanse regering plant wetswijziging aan ‘Gouden Visum’ verblijfsvergunning

Vorige week maakte de Spaanse premier Pedro Sánchez via een persbericht bekend dat de Spaanse regering overweegt een wetswijziging door te voeren met betrekking tot het verkrijgen van 'Golden Visa' verblijfsvergunningen. Deze maatregel wordt voorgesteld als een middel om vastgoedspeculatie tegen te gaan en om het tekort aan woningen en toegang tot huisvesting in de belangrijkste steden van Spanje aan te pakken. De wetgeving inzake...

Federale staatsschuld per einde maart 2024 ?

Groene en digitale transitie : financiering voor onderzoek en innovatie !

30% minder werknemers overwegen carrièreswitch in vergelijking met 3 jaar geleden

Jobmobiliteit neemt af: steeds minder mensen willen radicaal van job veranderen Brussel, 16 april 2024 – 1 op de 4 Belgische werknemers (26%) overweegt momenteel een carrièreswitch. Dat zijn er een stuk minder dan de voorbije jaren. Vorig jaar wilde nog vier op de tien werknemers radicaal van job veranderen, in 2021 was dat 37%. Bij de min-45-jarigen (32%) en bij het hoger management (46%)...

Persconferentie: aangifte in de personenbelasting 2024 van uit elk hoek

De FOD Financiën nodigt u uit op de persconferentie over de aangifte in de personenbelasting 2024 in aanwezigheid van de vice-eerste minister en minister van Financiën, Vincent Van Peteghem. Wanneer ? Woensdag 24 april 2024 om 10 u. Waar ? North Galaxy-gebouw, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel Knelpunten? Zoals gebruikelijk zullen de fiscale nieuwigheden zowel federaal als gewestelijk besproken worden naast de indieningstermijnen,...

Focus op het ondernemingsverslag 2023 van de NBB

​Terwijl het jaarverslag zich toespitst op de economische en financiële ontwikkelingen van het afgelopen jaar, besteedt het ondernemingsverslag vooral aandacht aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Bank, als onderneming en als In het algemeen en aan de hand van concrete voorbeelden geeft dit verslag een beeld van de manier waarop de Bank zich inspant om zowel efficiënt als duurzaam te InhoudHoofdstuk 1: De Nationale...

Het belang van het kind - Nieuwe verplichte toelichting in de EOT-overeenkomst

Vanaf 8 april 2024 moet de EOT-overeenkomst een nieuwe vermelding bevatten, waarbij ouders moeten aangeven op welke wijze rekening gehouden is met het belang van hun minderjarig(e) kind(eren).HET BELANG VAN HET KIND - NIEUWE VERPLICHTE TOELICHTING IN DE EOT-OVEREENKOMST De wetgever voert met ingang van 8 april 2024 een nieuwe verplichte vermelding in de EOT-overeenkomst in, waarbij ouders moeten aangeven op welke wijze rekening gehouden...

Ontdek de 9 praktische gidsen voor exporteren!

Is je bedrijf gezond en stuur je aan op groei? Je goederen en diensten exporteren is een optie! België biedt heel wat mogelijkheden, maar blijft hoe dan ook een kleine markt. De grenzen van ons landje kunnen we niet verleggen. Om je je eerste stappen te helpen zetten in export, stelde het exportteam van hub.brussels een reeks didactische fiches (in het Engels) samen. Daarin vind...

Vragen en antwoorden over de herziene richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD)

De herziene richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) zet Europa op schema om tegen 2050 een volledig koolstofvrij gebouwenbestand te bereiken door renovaties in elke lidstaat aan te moedigen, met name voor de slechtst presterende gebouwen. Het moderniseert het bestaande regelgevingskader (overeengekomen in 2018) om rekening te houden met een hogere klimaatambitie in combinatie met sociale maatregelen, en biedt de lidstaten de nodige flexibiliteit om rekening...

Hoeveel groener is het gras fiscaal in het buitenland?

Portugal is niet meer zo gastvrij voor gepensioneerden. Ook het Verenigd Koninkrijk wordt fiscaal minder interessant om naar te emigreren, maar komt mogelijk wel met een nieuw interessant belastingregime. Welke landen zijn nog aantrekkelijk voor Belgen die op zoek zijn naar fiscale optimalisatie? De internationale fiscaliteit heeft recent enkele veranderingen ondergaan. Zo schaft het Verenigd Koninkrijk zijn uiterst voordelige belastingregime voor niet-gedomicilieerde personen af, al...

Weet jij hoeveel feestdagen er dit jaar in mei zijn: 2, 3 of 4?

De maand mei omvat verschillende feestdagen in België, met enkele belangrijke data om te vieren, waaronder de Dag van de Arbeid en Hemelvaartsdag. Voor werknemers kunnen deze feestdagen soms vragen oproepen over hun rechten en plichten. Zijn de feestdagen voor elke werknemer hetzelfde? Hoe worden ze betaald? Heeft een werknemer die op een feestdag werkt recht op extra loon? Catherine Mairy, juriste, werpt haar licht...