Budgettaire toestand België 2024: update van het Monitoringcomité en meerjarenplan 2025-2029

Op vraag van de regering heeft het Monitoringcomité een actualisatie gemaakt van de budgettaire toestand voor 2024 en een raming voor de periode 2025‑2029 voor entiteit I (die de federale overheid en de sociale zekerheid omvat) en de gezamenlijke overheid (omvat entiteit I en de Gemeenschappen en Gewesten en lokale overheden).

De ramingen van het Monitoringcomité zijn onder meer gebaseerd op de macro-economische parameters van de Economische begroting 2024 en de Economische vooruitzichten 2025-2029 van 15 februari 2024, opgesteld door het Federaal Planbureau.

Dit zijn de voornaamste vaststellingen op basis van de ramingen

Begrotingstekort voor Entiteit I:

3,2 % van het bbp of 18,7 miljard euro in 2023.

  • 2,9 % van het bbp of 17,3 miljard euro in 2024.
  • Loopt op tot 5,7 % van het bbp of 40,5 miljard euro in 2029.

Begrotingstekort voor Gezamenlijke overheid:

  • 4,5 % van het bbp of 26,4 miljard euro in 2023.
  • 4,4 % van het bbp of 26,6 miljard euro in 2024.
  • Loopt op tot 6,3 % van het bbp of 44,8 miljard euro in 2029.

Schuldgraad voor Gezamenlijke overheid:

  • 105,9 % van het bbp in 2023.
  • 105,9 % van het bbp in 2024.
  • Loopt op tot 118,9 % van het bbp in 2029.


Download het volledige rapport over de ramingen (PDF, 1.74 MB) hierbij

Mots clés

Articles recommandés

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

Knelpunten ….

Staatsbons - Uitgifte van 4 juni 2024 - Aankondiging