Circulaire 2021/C/1 betreffende de accijnstarieven voor gefabriceerde tabak sedert 1 januari 2002

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen public eerde op 05/01/2021de Circulaire 2021/C/1 betreffende de accijnstarieven voor gefabriceerde tabak sedert 1 januari 2002.

Inhoudstabel
Circulaire 2021/C/1 betreffende de accijnstarieven voor gefabriceerde tabak sedert 1 januari 2002
Communautaire accijnzen
1. Gefabriceerde tabak
A. Accijnstarieven
A.1. Sigaren
A.2. Sigaretten
A.3. Rooktabak
B. Minimumfiscaliteit/Minimumaccijns sedert 1 januari 2007
B.1. Sigaren
B.2. Sigaretten
B.3. Rooktabak
2. Bijlagen

Communautaire accijnzen
1. GEFABRICEERDE TABAK
A. Accijnstarieven
Zie bijlage

2. BIJLAGEN
In samenwerking met de lidstaten heeft de Europese Commissie tabellen opgesteld <<EXCISE DUTY TABLES>> met de accijnstarieven die in de lidstaten van de Europese Unie op accijnsgoederen worden toegepast. De lidstaten delen regelmatig tariefwijzigingen aan de Commissie mee. Op gezette tijdstippen wordt dus een bijgewerkte versie van de tabellen opgemaakt. De ambtenaren die de accijnstarieven van een andere lidstaat van de Europese Unie wensen te kennen, kunnen deze tabellen raadplegen via het internet of het intranet van financiën als volgt : Algemene link: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/general-overview_en Per accijnsgoed kan men de wetgeving, de tarieven en studies of rapporten raadplegen. Voor de drie accijnsgoederen staan de accijnstarieven respectievelijk vermeld onder de volgende links : https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-duties-alcohol_en https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-duties-tobacco_en https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-duties-energy_en

Bron: Fisconetplus

    Tags

    • Accijnzen
    • accijnstarieven
    • tabaksfabricanten