De Brusselse werkloosheidscijfers

Aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden daalt in Brussel

Brussel telt in mei 2023 opnieuw minder werkzoekenden met een uitkering (-3,3%). Het aantal werkzoekenden steeg met 3,1% (86.112 personen). Actiris heeft 4.769 vacatures ontvangen, wat een daling van 28,3% betekent vergeleken met mei 2022. De jongerenwerkloosheid steeg met 11,6% (8.651 personen).


Bron: Actiris

Mots clés

Articles recommandés

De Brusselse werkloosheidscijfers in stijging !

Actiris streeft ernaar om 4000 werkzoekenden richting eigen tewerkstelling te begeleiden tegen 2027

Om het lerarentekort aan te pakken, organiseert Actiris een "Job Day Onderwijs"