Federale staatsschuld per einde juni 2022

Per einde juni 2022 bedroeg de schuld van de federale staat 471,587 miljard euro.

De federale staatsschuld is daarmee met 7,94 miljard euro toegenomen in de loop van de maand juni.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld toe met 2,94 miljard euro, tot 451,184 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van juni bedroeg 2,966 miljard euro.


Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in juni 2022 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg in juni 2022 met 0,05 jaar tot 10,42 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten licht toenam tot 1,34%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 13,18% en 36,56%.

Bron : news.belgium, Federaal Agenschap van de Schuld, juli 2022


Mots clés

Articles recommandés

Op zoek naar 20 miljard !!!

Energievooruitzichten van België bij aangekondigd beleid

Is België op weg naar net zero emissies?