Gezondheidscrisis en de naweeën ervan op middellange termijn: waarom hebben de financiën van Entiteit II die beter doorstaan dan die van Entiteit I?

In de Economische vooruitzichten van juni 2020 hebben de gezondheidscrisis in 2020 en het daaruit voortvloeiende verlies aan economische activiteit in 2020 en op middellange termijn de Belgische overheidsfinanciën aanzienlijk verslechterd. In dit rapport wordt uitgelegd hoe de institutionele organisatie van het land op het vlak van de budgettaire bevoegdheden van de verschillende overheidsniveaus, in termen van inkomsten en uitgaven, en op het vlak van de financieringsmechanismen van de gemeenschappen, de gewesten en de lokale overheden door de federale overheid, leidt tot een geringere verslechtering van de financiën van Entiteit II dan die van Entiteit I.

Bron: Federaal Planbureau

    Tags

    • Belgische overheidsfinanciën
    • Economische vooruitzichten
    • Gezondheidscrisis
    • inkomsten en uitgaven