Ontwerpadvies : boekhoudkundige verwerking van de taks tot vergoeding der successierechten

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen die het tarief van de taks tot vergoeding der successierechten voor (I)VZW’s en private stichtingen wijzigt, heeft de Commissie beslist om een ontwerpadvies te wijden aan de boekhoudkundige verwerking van deze patrimoniumtaks.

Titel 3 van de wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen (hierna: de Wet) wijzigt het Wetboek der Successierechten (hierna: W. Succ.).

De patrimoniumtaks of de taks tot vergoeding der successierechten is een jaarlijkse vermogensbelasting op het vermogen specifiek voor verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen.

De regering heeft het tarief van de taks gewijzigd door: - een progressief tarief in te voeren, zoals dat ook in de successierechten bestaat; - de vrijstelling van de taks wanneer het belastbaar vermogen van de betrokken rechtspersoon 25.000 euro niet te boven gaat, te vervangen door een voetvrijstelling van 50.000 euro; - de impact van het nieuwe tarief te neutraliseren voor de instellingen uit de zorgsector.3

Met onderhavig advies behandelt de Commissie de boekhoudkundige verwerking van patrimoniumtaks in hoofde van de onderworpen (I)VZW’s en private stichtingen.

Openbare raadpleging van dit ontwerpadvies loopt af op vrijdag 19 april 2024

Naar het ontwerpadvies (zie in bijlage)

Mots clés

Articles recommandés

Basisbankdienst voor ondernemingen : weigeringsgronden !

GDPR: de do’s en dont’s bij de beëindiging van de samenwerking met werknemers en zelfstandige medewerkers

OECD updates AI Principles to stay abreast of rapid technological developments