Ontwerpadvies: aanschaffingswaarde bij aankoop van een goed tegen vaste prijs

Opmerkingen kunnen gegeven worden tot en met dinsdag 8 december 2020 !

Aanschaffingswaarde bij de aankoop van een goed tegen betaling van een vaste prijs, verschuldigd over een periode van meer dan één jaar

In dit nieuw ontwerpadvies behandelt de Commissie de boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een goed waarbij ab initio wordt overeengekomen dat de prijs over een periode van meer dan één jaar wordt betaald zonder dat expliciet is voorzien is in een rente of slechts een abnormaal lage rente verschuldigd is.

Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitieve advies.

Klik hier om het advies te raadplegen !

Bron : CBN, Nieuw ontwerpadvies 2020/XX - Nieuw ontwerpadvies 2020/XX Aanschaffingswaarde bij de aankoop van een goed tegen betaling van een vaste prijs, verschuldigd over een periode van meer dan één jaar

    Tags

    • aanschaffingswaarde
    • adviesontwerp