Spaanse regering plant wetswijziging aan ‘Gouden Visum’ verblijfsvergunning

Vorige week maakte de Spaanse premier Pedro Sánchez via een persbericht bekend dat de Spaanse regering overweegt een wetswijziging door te voeren met betrekking tot het verkrijgen van 'Golden Visa' verblijfsvergunningen. Deze maatregel wordt voorgesteld als een middel om vastgoedspeculatie tegen te gaan en om het tekort aan woningen en toegang tot huisvesting in de belangrijkste steden van Spanje aan te pakken.

De wetgeving inzake ‘Golden Visa' is sinds 2013 van kracht en geldt als een belangrijk instrument voor het aantrekken van buitenlandse investeringen, waarbij personen die niet in de Europese Unie wonen een visum of verblijfsvergunning kunnen aanvragen als ze in Spanje bepaalde kwalificerende investeringen doen. De populairste investering is een investering in vastgoed voor een waarde gelijk aan of hoger dan €500.000 per aanvrager. Het biedt investeerders de mogelijkheid om in Spanje te wonen, te studeren en te werken. Daarnaast kan het op termijn ook leiden tot een permanent verblijf en uiteindelijk zelfs het staatsburgerschap.

Een mogelijke afschaffing of verstrenging van deze regelgeving kan dus grote gevolgen hebben voor niet-EU inwoners /-gezinnen die nog overwegen om een ‘Gouden Visum’ aan te vragen als onderdeel van hun pre-immigratieplanning.

Tot op heden zijn er naast dit persbericht nog geen verdere details bekendgemaakt. Wij houden uiteraard de verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen u op de hoogte houden!

Mots clés

Articles recommandés

Knelpunten ….

Belasting op broeikasgasemissies : europees burgerinitiatief !

Beloven, beloven, beloven…