Vrijwilligers jaarlijks kostenplafond - coronamaatregel

Bij heel wat activiteiten in de vrijetijdsbesteding of de ondersteunende zorg, worden vrijwiligers ingeschakeld. Zij zijn niet verbonden door een arbeidsovereenkomst en doen dit onbezoldigd.  Het 'onbezoldigd karakter' van het vrijwilligerswerk belet niet dat de kosten die de vrijwilliger voor de organisatie maakt, door de organisatie worden vergoed. De realiteit en de omvang van die kosten moeten niet bewezen worden, voor zover het totaal van de ontvangen kostenvergoedingen niet meer bedraagt dan 34,71 EUR/dag en 1.388,40 EUR/jaar (geïndexeerd).

Voor bepaalde categorieën van vrijwilligers is het jaarbedrag verhoogd tot 2.549,90 EUR (geïndexeerd). Het dagbedrag blijft ongewijzigd. Het gaat om een aantal categorieën van vrijwilligers in de sport en in de ondersteunende zorg:
 • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden; wanneer deze categorie vrijwilligers in de sportsector een sociale zekerheids- of sociale bijstandsuitkering ontvangen, dan  kunnen zij echter geen aanspraak maken op een verhoogde kostenvergoeding;
 • de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
 • het niet-dringend liggend ziekenvervoer (het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen, dat niet onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening valt, volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt).

Omdat tijdens de periode van de Covid-19-crisis veel vrijwilligers reeds uitgebreid ingezet werden in ondernemingen (waar toegestaan), verenigingen en diensten van de cruciale sectoren en de essentiële diensten, is voor heel wat van hen het maximale kostenplafond reeds bereikt. Daarom worden de categoriën van vrijwiliigers die gebruik kunnen maken van het verhoogde jaarlijkse kostenplafond uitgebreid met:

 • de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de ondernemingen (waar toegestaan), verenigingen en diensten van de cruciale sectoren en de essentiële diensten  bedoeld in de bijlage van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, voor activiteiten in het kader van het beheer van de Covid-19 crisis, in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020.

De verhoging van het jaarlijkse kostenplafond geldt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 (koninklijk besluit van 28 augustus 2020 - BS van 8 september 2020).

OPGELET
De uitsluiting om deze verhoging toe te passen voor vrijwilligers die tijdens de periode waarin ze prestaties inzake vrijwilligerswerk uitvoeren, een sociale zekerheids- of sociale bijstanduitkering ontvangen, geldt dus enkel voor de vrijwilligers van de 1ste categorie (sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester en seingever bij sportwedstrijden).

Bron: Socialsecurity.be

   Tags

   • Sport
   • jaarlijks kostenplafond
   • ondersteunende zorg
   • vrijwilliger