Werelddag van de intellectuele eigendom op 26 april 2024

Op 26 april 2024 bundelt de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom van de FOD Economie zijn krachten met de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom om de Werelddag van de intellectuele eigendom te vieren.

Het thema van dit jaar is "Bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst door innovatie en creativiteit".

Intellectuele eigendom koppelen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

Dit evenement biedt de gelegenheid om de volgende kwesties grondig te onderzoeken:

  • Hoe bevordert intellectuele eigendom de innovatie en creativiteit die we nodig hebben om menselijke vooruitgang te stimuleren?
  • Hoe kan intellectuele eigendom ons helpen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken om de wereld beter te maken?

Lees meer over de connectie tussen intellectuele eigendom en de SDG’s op Connecting the dots between IP and SDGs (wipo.int)

"Intellectuele eigendom is essentieel om de wereldwijde uitdagingen aan te gaan. Het is een krachtige motor voor groei en ontwikkeling en speelt als zodanig een essentiële rol bij het verbeteren van de levensomstandigheden en het beschermen van onze planeet." (WIPO - Ipday2024 - faqs)

Meer informatie over de Werelddag intellectuele

Wat is intellectuele eigendom?

Intellectuele eigendom (IE) verwijst naar alle creaties van de menselijke geest. Het omvat industriële eigendom en literaire en artistieke eigendom.

Literaire en artistieke eigendom omvatten auteursrechten, naburige rechten en databankrechten. Dit betreft onder meer literaire en artistieke werken.

Industriële eigendom betreft daarentegen de bescherming en bevordering van uitvindingen, innovatie en creaties.


Meer infos over intellectuele eigendom ?

Mots clés

Articles recommandés

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

Regels over soorten van aandelen: nood aan bijsturing en verduidelijking