Working in the Arts: de amateurkunstenvergoeding in een nieuwe onlinedienst

Er zijn veranderingen op til in de sociale zekerheid voor wie in de kunsten werkt. De RSZ en de FOD SZ lanceren Working in the Arts, een nieuwe onlinedienst die aangepast is aan de nieuwe situatie. Vanaf nu kunnen kunstenaars én hun opdrachtgevers zich registreren om samen gebruik te maken van de amateurkunstenvergoeding. De nieuwe regeling treedt in werking op 1 januari 2024.

De amateurkunstenvergoeding of AKV vervangt de vroegere kleinevergoedingsregeling of KVR. Nieuw is dat kunstenaars en hun opdrachtgevers zich zullen moeten registreren in Working in the Arts, en dat de opdrachtgevers hun opdrachten ook in die onlinedienst moeten aangeven bij de RSZ.

Wat is de amateurkunstenvergoeding precies?

De amateurkunstenvergoeding is een beperkte vergoeding voor beperkte artistieke opdrachten. In dit systeem mag een kunstenaar:

  • maximaal 30 dagen per jaar artistiek werk leveren, met maximaal 7 opeenvolgende dagen voor dezelfde opdrachtgever,
  • maximaal 70 euro per dag en per opdrachtgever verdienen met de opdracht, en
  • een verplaatsingsvergoeding van maximaal 20 euro krijgen.

Opdrachtgevers mogen tot 500 euro amateurkunstenvergoedingen uitbetalen zonder daarop gewone sociale bijdragen te betalen. Boven de 500 euro betalen ze een solidariteitsbijdrage van 5% op het totale bedrag.

Hoe gebruikt u de amateurkunstenvergoeding?

Kunstenaars die het systeem willen gebruiken, moeten zich eenmalig registreren in Working in the Arts. Daarna kunnen ze volgen welke opdrachten er voor hen ingevoerd worden.

Ook opdrachtgevers – en dat kunnen zowel feitelijke verenigingen als ondernemingen zijn – moeten zich in Working in the Arts registreren. Zij gebruiken de onlinedienst dan om bij de RSZ aangifte te doen van de opdrachten die ze geven in het systeem van de amateurkunstenvergoeding. Die aangifte moet gebeuren voordat het werk begint.

Working in the Arts is een beveiligde onlinedienst, dus u meldt zich aan met een digitale sleutel naar keuze.

Waar vindt u Working in the Arts?

Working in the Arts heeft zijn eigen website, waar u alle informatie over en onlinediensten voor werken in de kunsten verzameld vindt: Working in the Arts – Werken in de kunsten.

U vindt de onlinedienst Working in the Arts – Amateurkunstenvergoeding ook op het portaal Onderneming van de sociale zekerheid. Een toegang voor kunstenaars en feitelijke verenigingen vindt u bij Working in the Arts op het Burgerportaal van de sociale zekerheid.​


Mots clés

Articles recommandés

Verplicht gebruik van PoUS : uitgestel tot 16 september 2024 !

1,9 miljoen 20- tot 64-jarigen niet aan het werk

U heeft eerder een pensioensvoorziening opgebouwd: let op de volledige naleving van de 80%-regel!