108 beroepen die rekruteren in het Brussels Gewest : een tekort is aan accountants !

Actiris publiceert vandaag de officiële lijst van 108 beroepen die worden aangeduid als beroepen waarvoor een tekort is (met onder andere de knelpuntberoepen) in Brussel.

Sommige beroepen maken hun opwachting in de lijst : financieel analyst, hotelreceptionist en huishoudhulp. Andere beroepen zoals commerciële of administratieve functies en beroepen in de horeca verschijnen opnieuw. Een mogelijke verklaring hiervoor is de herneming na de coronacrisis. Zo was 2022 het eerste volledige jaar nadat deze sectoren opnieuw opengingen.

Er zijn daarentegen ook beroepen die uit de lijst verdwenen zijn. Kredietadviseurs, landmeters, winkelmanagers en vastgoedmakelaars verschijnen niet meer in de lijst.

Het merendeel van de beroepen staan al enkele jaren op rij in de lijst. Denk bijvoorbeeld aan leraren, zorgverleners, IT-profielen en bouwvakkers.

Wat is een knelpuntberoep?

Een knelpuntberoep is een beroep waarvoor werkgevers moeilijk personeel vinden. Daar zijn verschillende redenen voor:

  • Kwantitatief probleem: er zijn te weinig kandidaten voor bepaalde beroepen (knelpuntberoepen).
  • Kwalitatief probleem: er zijn kandidaten, maar ze hebben niet de juiste kwaliteiten (opleiding, ervaring, talenkennis).
  • Moeilijk geachte werkomstandigheden: zwaar of gevaarlijk werk, weekend- of nachtwerk, onzeker statuut, laag loon.

Deze analyse is zowel statistisch als kwalitatief. Bepaalde functies staan op statistisch vlak misschien niet aangeduid als knelpuntberoepen, maar werden door consulenten van Actiris op het terrein wel zo gemarkeerd.


Accountancy: een kritiek beroep!

Uit Brusselse statistieken blijkt dat er een tekort is aan accountants. Er zijn te weinig kandidaten, maar er is ook een duidelijk kwaliteitsprobleem (gebrek aan adequate opleiding).


Dit is een opvallende vaststelling. We zijn blij dat de Brusselse autoriteiten zich hier meer bewust van worden. Nu moeten er alleen nog concrete oplossingen komen.

--Emmanuel Degrève, Voorzitter Forum For the Future


Actiris begeleidt werkzoekenden naar beroepen die rekruteren

Actiris deelt ook de lijst met studies en opleidingen voor deze beroepen. Kiezen voor een opleiding, betekent je jobkansen verhogen.

In bepaalde gevallen kan Actiris een vrijstelling van beschikbaarheid verlenen aan werkzoekenden die een opleiding, stage of studies volgen met behoud van werkloosheidsuitkering. Het doel van de vrijstelling is om werkzoekenden toe te laten hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, bij voorkeur in een beroep dat rekruteert.

“Het Brussels Gewest telt 25.739 vacatures, waarvan talrijke beroepen waarin wordt aangeworven. Om de werkgevers de kans te geven mensen aan te werven, moeten de werkzoekenden beter opgeleid en begeleid worden. Daarom zal, vanaf de maand september, voor alle werkzoekenden een balans van professionele, taalkundige en digitale competenties worden opgemaakt. En op basis daarvan zal een actie- en opleidingsplan worden opgesteld. Dat zal ervoor zorgen dat ze beter hun weg vinden op de arbeidsmarkt, en met name naar de beroepen die een gigantische behoefte aan arbeidskrachten hebben”, besluit Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt.

Mots clés

Articles recommandés

Partena Professional en Paybix bundelen krachten om internationale tewerkstelling te vergemakkelijken

Vijf hervormingsprioriteiten voor deze legislatuur