38% van facturen voor Brusselse overheidsopdrachten reeds elektronisch

In november 2020 heeft de Brusselse Regering het gebruik van de elektronische factuur verplicht gemaakt voor alle overheidsopdrachten die gegund worden door de Brusselse gewestelijke besturen. Het resultaat: 38% van de facturen wordt al elektronisch verstuurd en dat percentage blijft groeien.

Eenvoud en moderniteit zijn de kernideeën voor het project van de minister van Administratieve Vereenvoudiging, Bernard Clerfayt, om het gebruik van elektronische facturatie te veralgemenen.

De tijd van papier of e-mail is voorbij: sinds 1 november 2020 worden enkel nog facturen in gestructureerd elektronisch formaat (XML) aanvaard voor alle overheidsopdrachten die worden gegund door de Brusselse besturen en publieke organisaties.

Een maatregel die niet alleen de dagelijkse werking van de besturen vereenvoudigt, maar ook de gang van zaken bij hun leveranciers.

Naast de besparingen die elektronische facturatie oplevert, verbetert zij eveneens de efficiëntie en transparantie en verkort zij de termijnen voor de verwerking en dus de betaling van de facturen, wat een bijzonder belangrijke factor is voor kleine ondernemingen die aldus meer geneigd zullen zijn om in te schrijven op overheidsopdrachten.

“Bij het begin van de legislatuur was slechts 6% van de facturen elektronisch. In 2023 stellen we vast dat 38% van de facturen elektronisch ontvangen wordt. Dat is een heel mooi geslaagd voorbeeld op het vlak van administratieve vereenvoudiging. Bovendien zijn de voordelen talrijk, want elektronische facturatie is een besparing van 5,50 euro voor de besturen en 1 euro voor de bedrijven”, verklaart Bernard Clerfayt.

Het totaalaantal elektronische facturen dat de Brusselse gewestelijke besturen ontvangen hebben, is gestegen van 1.316 in 2020 naar meer dan 38.000 in 2023.

Mots clés

Articles recommandés

Wees alert voor frauduleuze tradingplatformen en trap niet in hun val

Staatsbons - Uitgifte van 4 juni 2024 - Aankondiging

Blijvende onzekerheid ontrent de fiscale neutraliteit van de vereenvoudidge zusterfusie ...