4 op de 10 ondernemers ziet arbeidsmarktkrapte verder toenemen

Hoe denken ondernemers dat de arbeidsmarkt het komende jaar zal evolueren? Niet altijd even positief, zo blijkt uit een bevraging van hr-dienstengroep Liantis bij 1.043 ondernemers. 44% van hen denkt dat de personeelskrapte alleen maar zal verergeren. Anderzijds denkt 40,2% wel dat digitalisering en automatisering ervoor zal zorgen dat ze meer kunnen doen met minder mensen.

En belangrijk: ook mensen met een goeie ingesteldheid maar niet altijd het juiste diploma krijgen sneller een kans.

Krapte op de arbeidsmarkt

Het aantal openstaande vacatures in ons land blijft op een erg hoog niveau. Ondertussen zegt 44% van de ondernemers dat de arbeidsmarktkrapte het komende jaar alleen maar zal toenemen. Dat blijkt uit de resultaten van een bevraging die hr-dienstengroep Liantis uitvoerde bij 1.043 ondernemers. Opvallend: veel ondernemers (41,6%) geven aan dat het alsmaar moeilijker om te voldoen aan de hoge eisen van jonge talenten, bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid, flexibiliteit…

“Voor veel ondernemers is het balanceren tussen de toegenomen verwachtingen van de (toekomstige) medewerkers en het uitbouwen van een duurzaam, goed draaiend bedrijf”, aldus Mattias Dessein van Liantis Consult. “Hoewel veel werkgevers goeie intenties hebben, is het in de praktijk bijvoorbeeld niet altijd makkelijk om tijdflexibiliteit te bieden. Denk maar aan een maakbedrijf waar de productieband moet blijven draaien of een bedrijf waar er permanentie moet zijn tussen bepaalde uren. Maar gelukkig zijn er dan ook andere manieren van flexibiliteit of andere troeven die werkgevers kunnen aanbieden. Dan gaat het over opleidingsmogelijkheden, specifieke vormen van waardering en erkenning, concrete aandacht voor duurzaamheid op alle vlakken, een uitgebreid en evenwichtig verloningspakket dat breder gaat dan enkel het brutoloon…”

Anders aanwerven

Die aanhoudende zoektocht naar personeel doet werkgevers anders nadenken over het profiel van een geschikte medeweker. Zo geeft 47,9% onder hen aan nu meer naar de persoonlijkheid van kandidaten te kijken dan naar kennis of diploma. 34,6% staat hier neutraal in, terwijl 17,5% zegt dat kennis en een diploma toch nog steeds hét belangrijkste aspect blijven.

Bovendien geeft ook meer dan de helft (53%) van de respondenten aan eerder naar potentieel in mensen te zoeken dan naar verworven kennis. De zogenaamde soft skills, zoals een positieve werkhouding, aanpassingsvermogen of collegialiteit, geven dus vaker de doorslag dan functiegerelateerde competenties of hard skills.

Nog een opvallend cijfer: 38% van de ondernemers zegt dat ze kandidaten sneller een kans geven dan vroeger. Slechts 13,2% zegt dat ze dat minder snel doen. Toch gaan werkgevers niet over een nacht ijs als het op aanwervingen aankomt. Want 47% geeft namelijk aan ondanks het personeelstekort toch nog sollicitanten weigeren.

“Vroeger was het diploma doorslaggevend, maar dat is – zo merken we uit de praktijk – niet altijd meer zo. De juiste ingesteldheid, de goesting om bij te leren, de mogelijkheid om je als werknemer aan te passen aan een veranderende omgeving zijn soft skills die steeds belangrijker worden. Je merkt bijvoorbeeld dat accountancykantoren zelf mensen opleiden, maar evengoed zie je dat bedrijven hun technische profielen inhouse de nodige omkadering en opleiding bieden. Want de juiste werkattitude: dáár zijn ondernemers en werkgevers vooral naar op zoek. Investeren in opleidingen verhoogt bovendien de betrokkenheid en loyauteit van medewerkers, zeker ook van de talenten die al in je organisatie aanwezig zijn”, vertelt Mattias Dessein.

Digitale oplossingen

Is er dan geen beterschap op komst voor zelfstandigen met personeelstekort? Wel die komt voor ondernemers misschien eerder uit een andere hoek. Want 4 op de 10 ziet door de toenemende automatisering en digitalisering wel mogelijkheden om in de toekomst meer te verwezenlijken met minder werkkrachten.

“AI biedt nu vooral de mogelijkheid om bepaalde routinezaken te automatiseren en dat kan voor een stuk de krapte op de arbeidsmarkt invullen. Sommige jobs zullen daarom op termijn misschien verdwijnen, maar in de plek komen er dankzij AI ook nieuwe jobs bij. Levenslang leren wordt dus alleen maar belangrijker om om te kunnen omgaan met deze nieuwe vormen van technologie. Wat een werknemer op vandaag doet qua job, kan er binnen enkele jaren helemaal anders uitzien. Het is dus cruciaal dat medewerkers openstaan voor verandering, en je ziet dat steeds meer werkgevers hier rekening mee houden bij het rekruteren van nieuwe talenten”, besluit Mattias Dessein van Liantis Consult.

Bron : Liantis HR, januari 2024, imago : freepix - rawpixel.com


Mots clés

Articles recommandés

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

Meer dan 500 indicatoren over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België

Brussel telt 89.045 werkzoekenden eind april 2024 (+2,5%)