Aanpassing van de groottecriteriums voor KMO's en micro-ondernemingen

Voor de boekjaren die afgesloten worden vanaf 8 april 2024, zijn de groottecriteriums aangepast voor kleine ondernemingen en micro-ondernemingen.

Kleine ondernemingen zullen de vennootschappen zijn die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteriums overschrijden:

  • aantal werknemers, in jaarlijks gemiddelde: 50;
  • jaaromzet, exclusief belasting over de toegevoegde waarde: 11.250.000 euro;
  • balanstotaal: 6.000.000 euro.

Onder "micro-ondernemingen" verstaat men de kleine vennootschappen die geen dochteronderneming of moederonderneming zijn en die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteriums overschrijden:

  • aantal werknemers, in jaarlijks gemiddelde: 10;
  • jaaromzet, exclusief belasting over de toegevoegde waarde: 900.000 euro;
  • balanstotaal: 450.000 euro.

Het regime van de tax shelter voor KMO's wordt hierdoor nog interessanter.

Mots clés

Articles recommandés

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

Nieuwe regels voor bronbelastingprocedures (FASTER)

Regels over soorten van aandelen: nood aan bijsturing en verduidelijking