Afronding van betalingen in euro

De Commissie publiceert advies 2020/02 – Afronding van betalingen in euro.

In dit advies buigt de CBN zich over de boekhoudkundige verwerking van de aangepaste afrondingsregeling die op 1 december 2019 in werking is getreden.

De wet van 2 mei 2019, die op 1 december 2019 in werking trad, bepaalt dat de voorheen nog facultatieve afrondingsregeling voor betalingen in speciën, verplicht gemaakt wordt. De ondernemingen hebben echter nog steeds de mogelijkheid om de afronding ook toe te passen op andere betalingen dan in speciën9, zoals bepaald in de wet van 18 december 201510. Indien de onderneming kiest om de afrondingsregeling ook toe te passen op andere betalingen dan in speciën, moet zij de regeling ook toepassen op alle andere betaalmethoden11.


De Commissie licht in het advies twee verschillende methoden toe waarop de boekhouding kan worden gevoerd.

Bron: CBN

    Tags

    • Afronding
    • Betalingen
    • boekhoudkundige verwerking