Alles op de nieuwe mandaat Belastingaangifte PB-BNI (vanaf 10 juni)

Dit mandaat kan vanaf dan door een natuurlijke persoon aan een onderneming (entiteit-natuurlijke persoon of rechtspersoon) worden uitgereikt.

Met deze mandaat Belastingaangifte PB-BNI verleent dus een particulier aan een professioneel (gevolmachtigde onderneming/zelfstandige) online toegang tot de onderstaande functionaliteiten en documenten om in zijn/haar naam handelingen uit te voeren bij de FOD Financiën.

Is uw onderneming mandataris? Activeer voortaan een mandaat Belastingaangifte PB-BNI om toegang te krijgen tot het MyMinfin-dossier van uw nieuwe klanten en om al hun handelingen in de personenbelasting (PB) en in de belasting niet-inwoners (BNI) te kunnen verrichten.

Dit nieuwe mandaat omvat en vervangt drie types mandaten: Tax-on-web PB, Tax-on-web BNI en MyMinfin. U kunt die drie types mandaten in de toekomst dus niet meer aanmaken.

Voor uw bestaande klanten verandert er niets. U moet niets doen voor uw actieve mandaten.

Handelt u in naam van een onderneming die mandataris is? De rollen die nodig zijn om in te loggen in naam van de onderneming blijven dezelfde voor dit nieuwe mandaat: FOD Fin Mandaat Uitvoerder + Mandaat Uitvoerder Tax-on-web.

Voor wat betreft de praktische modaliteiten in de trekken u wij uw aandacht op de Itaablog meer bijzonder op de volgende betrekkingen die u in extenso zou willen vinden.

"Belangrijk voor ITAA-leden

 • Er verandert niets voor bestaande cliënten (bestaande mandaten blijven werken en bestaan)
 • Voor nieuwe (of overgenomen) cliënten zal vanaf 10/6 enkel het nieuwe mandaat ‘aangifte PB-BNI’ aangemaakt kunnen worden
  • Dit zal gelden voor alle handelingen gelinkt aan de PB/BNI
  • Het omvat en vervangt de bestaande mandaten Tax-on-web PB, Tax-on-web BNI en MyMinfin
 • Het ITAA heeft samengewerkt met de FOD Fin en het ITAA-mandatensysteem is gesynchroniseerd en zal werken met dit nieuwe mandaattype. Werk je met de toepassing van ITAA, dan hoef je dus niets speciaals te doen en zal je voor nieuwe klanten vanaf 10 juni de nieuwe mandaten kunnen aanvragen.
 • Bij overdracht van een oud mandaattype naar een andere mandaatnemer zal het nieuwe mandaattype moeten worden uitgereikt door de mandaatgever".

Functionaliteiten en documenten waartoe dit mandaat toegang geeft

> AANGIFTEN

 • Aangifte in de belasting niet-inwoners - natuurlijke personen
 • Aangifte in de personenbelasting
 • Beheer van een bezwaar - belasting niet-inwoners - natuurlijke personen
 • Beheer van een bezwaar - personenbelasting

> BETALINGEN

 • Aanvraag van een afbetalingsplan
 • Aanvraag van een attest van schuldentoestand - algemeen attest
 • Beheer van het rekeningnummer
 • Beheer van online betalingen
 • Beheer van voorafbetalingen
 • Overzicht van schulden en terugbetalingen

> DOCUMENTEN

 • Documenten over de aangifte in de belasting niet-inwoners - natuurlijke personen
 • Documenten over de aangifte in de personenbelasting
 • Documenten over aanvragen van een fiscaal woonplaatsattest – beslissingen (attesten of weigeringen) en overzichten
 • Documenten over DPI DAC 7
 • Documenten over een afbetalingsplan
 • Documenten over een bezwaar - belasting niet-inwoners - natuurlijke personen
 • Documenten over een bezwaar - personenbelasting
 • Documenten over een controle - belasting niet-inwoners - natuurlijke personen
 • Documenten over een controle - personenbelasting
 • Documenten over inlichtingen afkomstig uit het buitenland
 • Documenten over schulden en terugbetalingen (beslag, betaalbericht …)
 • Documenten over voorafbetalingen
 • Fiscale fiches (281.10, 281.20 …)

> WONING

 • Aangifte ingebruikneming of einde der werken (aangifteformulier 43b)
 • Beheer van buitenlandse onroerende goederen
 • Huurcontracten en plaatsbeschrijvingen raadplegen
 • Notariële akten over onroerende goederen
 • Overzicht van de onroerende goederen (eigenaarsgegevens, kadastraal inkomen …)

> INTERACTIES

 • Aanvraag van een fiscaal woonplaatsattest (276conv)
 • Antwoord op een brief van de FOD Financiën (via MyMinfin)
 • Certificaat van niet-aftrek van de levensverzekering of het pensioensparen (formulier 276 C1 (B)) (voorzien)

Informatie voor gevolmachtigde ondernemingen (rollen)

Los van het mandaat moeten er binnen de onderneming ook rollen worden toegekend(externe link) om te kunnen inloggen en handelen in naam van de onderneming.
Om toegang te krijgen tot de volgende functionaliteiten en documenten, moeten medewerkers de rol ‘FOD FIN Mandaatuitvoerder + Mandaatuitvoerder Tax-on-web’ hebben.

Meer info ?

Nieuw mandaat voor alle handelingen in de PB en de BNIMots clés

Articles recommandés

U heeft eerder een pensioensvoorziening opgebouwd: let op de volledige naleving van de 80%-regel!

De Fiscale Bemiddelingsdienst publiceerde zonet zijn 14de jaarverslag