Alles over de nieuwe aangiftetermijnen voor de personenbelasting voor 2024

Hier zijn enkele vragen die u zich stelt over de aangiftetermijnen voor de personenbelasting voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023).

Ter herinnering, het systeem is vorig jaar gewijzigd. Het betekende het einde van het voorrecht van de mandatarissen, met de zegen van de ITAA, ten voordele van de aard van de aangifte:

  • eenvoudig of complex,
  • op papier, tax on web of VVA (Vereenvoudigde Aangifte).

Hier zijn de details in de vorm van een FAQ

Wat zijn de nieuwe indieningstermijnen voor een "eenvoudige" aangifte in de personenbelasting?

Voor het aanslagjaar 2024 moeten "eenvoudige" aangiftes in de personenbelasting worden ingediend

  • vóór 30 juni 2024 als ze op papier worden ingediend,
  • en vóór 15 juli 2024 als ze via MyMinfin (Tax-on-web) worden gedaan.

Deze categorie omvat aangiftes die geen inkomsten bevatten die als complex worden beschouwd.

Wat kwalificeert een aangifte als "complex" en wat is de deadline om deze in te dienen?

Een aangifte wordt als "complex" beschouwd als deze een of meer van de volgende elementen bevat:

  • winsten en/of baten,
  • bezoldigingen van bedrijfsleiders,
  • bezoldigingen van meewerkende echtgenoten,
  • of buitenlandse beroepsinkomsten.

Voor deze aangiftes is de indieningstermijn verlengd tot 16 oktober 2024, ongeacht of de aangifte door een mandataris of rechtstreeks door de belastingplichtige wordt gedaan.

Hoe werkt de Vereenvoudigde Aangifte (VVA)?

De VVA is een vooraf ingevulde aangifte die door de belastingdienst wordt aangeboden, gebaseerd op de reeds beschikbare informatie. Het doel is om het aangifteproces voor de belastingplichtige te vereenvoudigen.

Als u complexe elementen moet toevoegen, is de deadline voor het wijzigen van deze VA dezelfde als voor een "eenvoudige" aangifte, namelijk

  • 30 juni 2024 op papier
  • en 15 juli 2024 via MyMinfin (ToW).

Wat gebeurt er als mijn VA aangevuld moet worden met een "complex" element?

Als uw VA moet worden aangevuld met "complexe" elementen, kunnen u of uw mandataris een verlenging van de wijzigingstermijn aanvragen. Deze verlenging moet uiterlijk op 15 juli 2024 worden aangevraagd, waardoor de gewijzigde aangifte via MyMinfin tot 16 oktober 2024 kan worden ingediend.

Zijn er voordelen aan het indienen van een "complexe" aangifte vóór bepaalde data?

Ja, als u uw "complexe" aangifte vóór 1 september 2024 indient, kunt u profiteren van een versnelde fiscale behandeling, zoals een snellere terugbetaling of een uitgestelde betalingstermijn.

Zijn er specifieke deadlines voor belastingplichtigen die op een forfaitaire basis worden belast?

Belastingplichtigen die op een forfaitaire basis worden belast, moeten hun aangifte uiterlijk op 15 januari 2025 indienen. Deze maatregel is bedoeld om een grotere flexibiliteit te bieden voor specifieke fiscale situaties.

Mots clés