Begrip van veronderstelde belastingregimes door het laatste OECD-rapport

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft onlangs een rapport gepubliceerd getiteld "The design of presumptive tax regimes in selected countries" (Het ontwerp van veronderstelde belastingregimes in geselecteerde landen). Dit document werpt licht op de verschillende benaderingen die landen hanteren met betrekking tot veronderstelde belasting, een fiscale methode bedoeld om de belastingheffing voor bepaalde categorieën belastingbetalers te vereenvoudigen.

Dit artikel biedt een samenvatting van de belangrijkste punten uit het rapport, en benadrukt het belang ervan voor belastingprofessionals en beleidsmakers.

Wat is een verondersteld belastingregime?

Een verondersteld belastingregime is een belastingstelsel dat gebaseerd is op vereenvoudigde criteria om de belastbare basis van een belastingbetaler te beoordelen, vaak gebruikt voor kleine bedrijven en zelfstandige ondernemers. In plaats van belasting te heffen op het werkelijke inkomen, gebruikt dit regime indicatoren zoals omzet, de oppervlakte van bedrijfsruimten of het aantal werknemers om inkomsten te schatten en de verschuldigde belasting te bepalen.

Kernpunten uit het OESO-rapport

> Diversiteit in benaderingen: Het rapport belicht de verscheidenheid aan veronderstelde belastingstelsels die door OESO-landen zijn aangenomen, wat de verschillende economische en fiscale contexten weerspiegelt. Sommige landen geven de voorkeur aan een benadering op basis van omzet, terwijl andere fysieke criteria of een combinatie van beide gebruiken.

> Doelen en uitdagingen: Veronderstelde belastingregimes zijn bedoeld om de nalevingskosten voor kleine bedrijven te verlagen en de efficiëntie van de belastinginning te verbeteren. Het rapport benadrukt echter ook de uitdagingen met betrekking tot de eerlijkheid en effectiviteit van deze regimes, inclusief het risico van onderschatting van inkomsten en belastingontduiking.

> Aanbevelingen voor beleidsmakers: De OESO adviseert landen om flexibele veronderstelde belastingregimes aan te nemen die zijn aangepast aan hun specifieke economische context. Het benadrukt het belang van het vinden van een evenwicht tussen eenvoud en eerlijkheid, door ervoor te zorgen dat deze regimes geen negatieve prikkels voor bedrijfsgroei creëren.Mas-Montserrat, M., C. Colin et B. Brys (2024), "The design of presumptive tax regimes in selected countries", Documents de travail de l'OCDE sur la fiscalité, n° 69, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/58b6103c-en.

Télécharger vers: EndNote, Zotero, BibTeX, RefWorks, Procite, Import into RefWorks, Mendele

> Read on line

> Download pdf

Het laatste rapport van de OESO over het ontwerp van veronderstelde belastingregimes in bepaalde landen biedt waardevolle inzichten in internationale fiscale praktijken met betrekking tot het vereenvoudigen van belastingheffing voor kleine bedrijven. Door de verschillende benaderingen te analyseren en de uitdagingen en kansen te identificeren, is dit rapport een essentiële bron voor belastingexperts en beleidsmakers die streven naar het optimaliseren van belastingstelsels in hun land. De sleutel ligt in het vermogen om regimes te ontwerpen die fiscale naleving bevorderen terwijl ze de ontwikkeling van kleine bedrijven ondersteunen, een delicate maar cruciale balans voor de economische gezondheid van een natie.

Mots clés

Articles recommandés

De Fiscale Bemiddelingsdienst publiceerde zonet zijn 14de jaarverslag

Invoering van de verplichte B2B e-facturatie : Advies van de Hoge Raad zelfstandigen en KMO trekt aan de alarmbel !

Publicatie Richtlijn EU duurzaamheid