Belastinginkomsten in Afrika: een overzicht van 2021 en toekomstige uitdagingen

In 2021 bleven de belastinginkomsten in Afrika lager dan voor de pandemie, terwijl de financiële uitdagingen toenamen. Recente statistieken tonen aan dat de fiscale situatie in Afrika aanzienlijke verschillen vertoont ten opzichte van andere regio's in de wereld. Dit artikel verkent de belangrijkste gegevens en implicaties van belastinginkomsten in Afrika in 2021.

1. Wat was het gemiddelde belastinginkomsten/BBP-ratio in Afrika in 2021?

In 2021 bedroeg het gemiddelde belastinginkomsten/BBP-ratio in Afrika 15.6%, wat stabiel bleef ten opzichte van het voorgaande jaar en lager was dan voor de pandemie.

2. Hoe zijn de belastinginkomsten/BBP-ratio's in 2021 geëvolueerd in Afrikaanse landen?

In 17 van de 33 landen die in het rapport worden behandeld, waren de belastinginkomsten/BBP-ratio's lager dan voor de pandemie, wat wijst op een groeiende kloof tussen Afrika en andere regio's. Tussen 2020 en 2021 zagen 20 landen hun belastinginkomsten als percentage van het BBP stijgen, terwijl 13 landen een daling kenden.

3. Wat zijn de financiële uitdagingen als gevolg van de COVID-19-pandemie?

De pandemie heeft geleid tot een toename van leningen en de kosten van schuldendienst in veel Afrikaanse landen. De stijgende kosten van voedsel en energie hebben het financieringstekort om de Agenda 2063 en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in Afrika te bereiken, vergroot.

4. Hoe vergelijken de belastinginkomsten/BBP-ratio's van Afrika zich met andere regio's in de wereld?

In 2021 is de kloof tussen het gemiddelde belastinginkomsten/BBP-ratio van Afrika (15.6%) en dat van Azië en de Stille Oceaan (19.8%), Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (21.7%) en de OESO-zone (34.1%) gegroeid. De regio's ALC en Azië-Stille Oceaan kenden verschillende trends in 2021.

5. Welke Afrikaanse landen hadden in 2021 de hoogste en laagste belastinginkomsten/BBP-ratio's?

In 2021 varieerden de ratios van 5.9% in Equatoriaal-Guinea tot 32.5% in Tunesië. Botswana kende de grootste stijging, terwijl Tsjaad de sterkste daling kende.

6. Wat zijn de trends in fiscale en niet-fiscale inkomsten in Afrika in 2021?

De inkomsten uit belastingen op goederen en diensten stegen gemiddeld met 0.2% van het BBP in 2021, terwijl de btw-inkomsten met 0.1 punt toenamen. De niet-fiscale inkomsten daalden gemiddeld met 0.3 punt.

7. Welke initiatieven hebben bijgedragen aan deze analyse van de publieke inkomsten in Afrika

De analyse van belastinginkomsten in Afrika is een gezamenlijk initiatief van de Afrikaanse Unie (AU), de OESO en haar Ontwikkelingscentrum, het Forum voor Fiscale Administratie in Afrika (ATAF), met de technische ondersteuning van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en het Reflectie- en uitwisselingscentrum voor leiders van fiscale administraties.


De belastinginkomsten in Afrika in 2021 weerspiegelen de financiële uitdagingen als gevolg van de COVID-19-pandemie en de aanzienlijke variaties tussen landen. De nadruk op belastingbeheer en hervormingen zal essentieel zijn om duurzame economische groei in Afrika in de komende jaren te ondersteunen.

hier raadplegen.

OCDE/CUA/ATAF (2023), Statistiques des recettes publiques en Afrique 2023, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/15bc5bc6-en-fr.Ga voor het rapport, de gegevens en de scores per land naar https://oe.cd/revstatsafrica.

Mots clés

Articles recommandés

Bedrijfsauto's en de vergroening van het wagenpark: 5 keer zoveel elektrische auto's tegen eind 2023!

Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen voor makelaars: nieuw uitstel tot 20 oktober 2024 !

Energievooruitzichten van België bij aangekondigd beleid