Bescherming van consumenten tegen onder andere creditcardschulden,

In september 2023 heeft het Parlement nieuwe regels aangenomen ter bescherming van consumenten tegen onder andere creditcardschulden, na een overeenkomst met de Raad in december 2022.

Consumentenkredieten zijn leningen voor de aankoop van consumptiegoederen en -diensten. Zij worden vaak gebruikt voor de betaling van auto's, huishoudelijke artikelen en toestellen, en reizen.

De Raad moet de nieuwe regels ook goedkeuren voordat ze in werking kunnen treden.

Knelpunten

De nieuwe regels vereisen:
  • Goede beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument
  • Limiet voor kosten
  • 14 dagen onvoorwaardelijke herroepingsmogelijkheid
  • Recht op vervroegde aflossing
  • Advertenties moeten duidelijk waarschuwen dat lenen geld kost

De nieuwe regels gelden voor kredietovereenkomsten tot €100.000, waarbij elk land de bovengrens bepaalt op basis van de plaatselijke omstandigheden. Europarlementariërs willen dat overkreditering en kredietoverschrijding, die steeds gebruikelijker worden, gereguleerd worden, maar zeggen dat het aan de landen moet worden overgelaten of zij de regels voor consumentenkrediet toepassen op sommige leningen, zoals kleine leningen tot €200, rentevrije leningen en leningen die binnen drie maanden en met lage kosten moeten worden terugbetaald.

Huidige EU-regels - waarom veranderingen nodig zijn ?

De bestaande EU-regels - in de richtlijn consumentenkrediet - zijn bedoeld om Europeanen te beschermen en tegelijkertijd de EU-markt voor consumentenkrediet te bevorderen. De regels hebben betrekking op consumentenkredieten van €200 tot €75.000 euro en verplichten kredietgevers informatie te verstrekken zodat leners aanbiedingen kunnen vergelijken en geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Consumenten hebben 14 dagen om zich uit een kredietovereenkomst terug te trekken en kunnen de lening vervroegd terugbetalen, waardoor de kosten dalen.
De regels zijn in 2008 aangenomen en moesten worden herzien om aan de huidige omstandigheden te voldoen

Door de moeilijke economische situatie zijn meer mensen op zoek naar leningen, en de digitalisering heeft nieuwe spelers en producten op de markt gebracht, ook niet-bancaire, zoals apps voor crowdfundingleningen

Dit betekent bijvoorbeeld dat het gemakkelijker is en vaker voorkomt om online kleine leningen af te sluiten - maar deze kunnen duur of ongeschikt zijn. Het betekent ook dat er werk moet worden gemaakt van nieuwe manieren om informatie digitaal bekend te maken en om de kredietwaardigheid van consumenten te beoordelen met behulp van AI-systemen en onconventionele gegevens.

De huidige regels beschermen consumenten - die kwetsbaar zijn voor een te hoge schuldenlast - onvoldoende. Bovendien zijn de regels niet geharmoniseerd tussen de EU-landen.

Nieuwe regels voor consumentenkrediet

De nieuwe regels moeten kredietgevers garanderen dat consumenten standaardinformatie krijgen op een transparantere manier en dat ze alle essentiële informatie gemakkelijk kunnen raadplegen op elk toestel, inclusief een mobiele telefoon.

De Europarlementariërs benadrukten dat reclame voor leningen consumenten met een te hoge schuldenlast niet mag aanmoedigen om krediet te zoeken en een duidelijke boodschap moet bevatten dat geld lenen geld kost.

Om te kunnen bepalen of een lening aan de behoeften en middelen van een persoon voldoet voordat deze wordt toegekend, willen de Europarlementariërs dat informatie wordt gevraagd over bijvoorbeeld de huidige verplichtingen of de kosten van levensonderhoud, maar ze zeggen dat sociale media en gezondheidsgegevens niet mogen worden meegerekend.

Meer informatie

Mots clés

Articles recommandés

Leiderschap van de EU op het gebied van veilige en betrouwbare artificiële intelligentie

Een telefoontje van “Card Stop”? Opgepast, dat is fraude!