Burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters en voorzitters van het bijzonder comité voor de sociale dienst : bedragen van de forfaitaire beroepskosten ?

De forfaitaire beroepskosten die burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters (1) en voorzitters van het bijzonder comité voor de sociale dienst (2) van de bezoldigingen van hun mandaat mogen aftrekken (3), zijn voor het inkomstenjaar 2024 vastgesteld op de volgende bedragen :

- voor een burgemeester :

8.474,57 euro

- voor een schepen, een OCMW-voorzitter (1) of een voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (2)


5.084,74 euro


(1) Opgelet: de OCMW-voorzitter die geen uitvoerend mandaat meer bekleedt, en daarom geen wedde (bezoldiging) meer ontvangt maar wel een presentiegeld, kan geen aanspraak maken op voormeld bijzonder kostenforfait – zie nr. 7 van de circulaire 2020/C/37 van 28.02.2020 over de forfaitaire beroepskosten voor burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters en voorzitters van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
(2) Zie nr. 9 en 10 van voornoemde circulaire 2020/C/37 van 28.02.2020.
(3) Overeenkomstig de bepalingen van nr. 51/39, Com.IB 92, zoals die zijn gewijzigd met de circulaire nr. Ci.RH.243/545.622 van 26.03.2002.

Bron : Circulaire 2024/C/12 over de forfaitaire beroepskosten voor burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters en voorzitters van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Mots clés

Articles recommandés

Voor beter verbonden overheidsdiensten voor mensen en bedrijven

Loonbonus : recordaantallen en gemiddelde bedragen toegekend in 2023

Absenteïsme: Nog nooit waren zoveel werknemers frequent ziek afwezig van het werk (16%)