CBN - nieuw ontwerpadvies : covid 19-maatregelen/carry-back

In dit ontwerpadvies bestudeert de Commissie de bepalingen ingevoerd door de wet van 23 juni 2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie, die vennootschappen toelaat om vroegtijdig het fiscaal verlies ten gevolge van de COVID-19 pandemie aan te rekenen op een vorig aanslagjaar door middel van het treffen van een tijdelijke vrijstelling.

Beschrijving van de maatregel

De wet van 23 juni 2020, in samenlezing met de wet met van 15 juli 2020, stelt dat voor het aanslagjaar 2019 of 2020 dat verband houdt met een boekjaar dat afgesloten werd tussen 13 maart 2019 tot 31 juli 2020, een vennootschap aanspraak kan maken op een tijdelijke vrijstelling van het geheel of een deel van het resultaat van het belastbare tijdperk vanwege eventuele verliezen die worden geleden in de loop van het volgende belastbare tijdperk dat verbonden is met, naar gelang het geval het aanslagjaar 2020 of 2021.

De bedoelde vrijstelling wordt verleend door de vorming van een tijdelijke vrijgestelde reserve die in mindering wordt gebracht op het totale bedrag van de belastbare gereserveerde winst van het belastbare tijdperk dat wordt afgesloten in de periode van 13 maart 2019 tot 31 juli 2020. De tijdelijk vrijgestelde reserve mag voor slechts één belastbaar tijdperk

Consultatie
Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitieve advies.

Opmerkingen kunnen gegeven worden tot en met vrijdag 21 augustus 2020.

    Tags

    • COVID-19-pandemie
    • Fiscale vrijstelling