Circulaire 2020/C/125 betreffende douane-entrepots

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen publiceerde op 08/10/2020 de Circulaire 2020/C/125 betreffende douane-entrepots.

Inhoudstabel

Circulaire 2020/C/125 betreffende Douane-entrepots
1. Wettelijke bepalingen
1.1 Toepassingsgebied
1.2 Duur van een opslagregeling
1.3 Opslag in douane-entrepots
2. Definities
3. Voornaamste wijzigingen van toepassing vanaf 1 mei 2016
4. Aanvraag van de vergunning
5. Verlenen van de vergunning
5.1 Algemeen
5.2 Douanevertegenwoordiging
6. Zekerheidstelling
7. Administratie
8. Verantwoordelijkheden van de houder van de vergunning of de regeling
9. Overdracht van rechten en plichten van de regeling
10. Overbrenging van goederen tussen verschillende plaatsen in het douanegebied van de Unie
10.1 Verkeer van goederen onder een bijzondere regeling
11. Gebruik van equivalente goederen
11.1 Vergunning voor het gebruik van equivalente goederen
11.2 Formaliteiten voor het gebruik van equivalente goederen
11.3 Status van equivalente goederen
12. Opslag van Uniegoederen met niet-Uniegoederen in een opslagruimte
13. Gebruikelijke behandelingen
13.1 Verliezen in geval van gebruikelijke behandelingen
13.2 Afval in geval van gebruikelijke behandelingen
14. Veredeling in een douane-entrepot
15. Detailhandel
16. Tijdelijke uitslag uit douane-entrepots
16.1 Tentoonstellingsgoederen
17. Aanzuivering van de regeling
17.1. Aanzuivering van het douane-entrepot voor goederen met verschillende oorsprong
17.2 Natuurlijke verliezen
18. Bijzonderheden inzake het bepalen van de douanewaarde van goederen na opslag in een douane‑entrepot
19. Vergunning waarbij meer dan één lidstaat is betrokken
19.1 Raadplegingsprocedure tussen douaneautoriteiten
19.2 Gevallen waarin de raadplegingsprocedure niet is vereist
19.3 Raadpleging tussen de douaneautoriteiten
20. Slotbepalingen

BIJLAGEN

BIJLAGE - Wettelijke bepalingen in het DWU, DA en IA en bijlagen inzake douane-entrepots
BIJLAGE II - Te vermelden gegevens op de aanvraag voor een vergunning voor het beheer van opslagruimten voor opslag in een douane-entrepot
BIJLAGE III - Te vermelden gegevens op de vergunning voor het beheer van opslagruimten voor opslag in een douane-entrepot
BIJLAGE IV - Bijlage 71-02 - Gevoelige goederen en producten
BIJLAGE V - Bijlage 71-04 - Bijzondere bepalingen inzake equivalente goederen
BIJLAGE VI - Voorbeeld van het gebruik van equivalente goederen in een douane-entrepot
BIJLAGE VII - Bijlage 71-03 - Lijst van toegestane gebruikelijke behandelingen

Bron: Fisconetplus

   Tags

   • Publiek douane-entrepot
   • administratie
   • gebruikelijke behandelingen
   • particulier douane-entrepot
   • vergunningen