Circulaire 2020/C/17 met betrekking tot de impact op het stuk van de btw van de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Belasting over de toegevoegde waarde publiceerde op 22/01/2020 de circulaire 2020/C/17. Deze circulaire behandelt de gevolgen op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde van de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (BS 04.04.2019) en dit meer bepaald voor wat de maatschap en de feitelijke vereniging betreft. Daarenboven verdwijnen met ingang van 01.05.2019 een aantal vennootschapsvormen geleidelijk aan, waaronder onder meer de stille handelsvennootschap en de tijdelijke handelsvennootschap.


Bron: Fisconetplus

Mots clés

Articles recommandés