Compensatiepremie van 3.000 euros voor Vlaamse ondernemers die open blijven maar zwaar omzetverlies hebben

Naast de hinderpremie van 4.000 euro voor bedrijven die de deuren verplicht moeten sluiten komt er nu een eenmalige premie van 3.000 euro voor de bedrijven die niet moesten sluiten van de overheid, maar wel hun omzet grondig zien teruglopen.


Voor wie ?

Deze nieuwe premie richt zich dus tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Ook vzw's komen in aanmerking, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Voorbeelden

Het gaat bijvoorbeeld op bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers en (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen.
Ook bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden kunnen een compensatiepremie ontvangen. Komen nog in aanmerking schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren of  landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, enz....

Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van € 3.000 ontvangen; Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

Ook voltijdse freelancers zullen een beroep kunnen doen op een eenmalige compensatiepremie van € 3.000 op voorwaarde dat er sprake is van een omzetverlies van 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook freelancers in bijberoep kunnen op deze compensatiepremie beroep doen. Freelancers die bijdragen betalen op een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een premie toegekend krijgen van 1.500 euro (op voorwaarde dat ze daarnaast minder dan 80% als werknemer actief zijn).

Een  omzetverlies van -60% kunnen aantonen

Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

Het omzetverlies moet op verklaring van eer aangetoond worden in vergelijking met de omzet in de zelfde periode vorig jaar.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Ook vzw's komen in aanmerking, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.


Omvang steun

 • De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000;
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn.

Aanvraag

De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij VLAIO.
Meer informatie is nog niet beschikbaar.

Evaluatie voor 30 april 2020

Alle maatregelen voor steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten of die beperkingen ondervinden door de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zullen voor 30 april 2020 ook geëvalueerd worden.

Bronnen : Vlaamse regering, nieuwe economische maatregelen, 2 april 2020, Vlaio, 2 april 2020, "Coronacompensatiepremie", Vlaams minister van Economie Hilde Crevits 'Compensatiepremie voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben"

"Hilde Crevits: “De coronacrisis heeft een grote impact, op onze gezondheid, maar ook op onze economie. Heel wat bedrijven en ondernemingen kunnen en mogen blijven werken, maar hebben een sterk omzetverlies. De maatregelen tegen het coronavirus beperken hen ernstig in hun exploitatie. Ook voor hen voorzien we nu in een steunmaatregel. Ze kunnen een compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen. Die compensatiepremie is van toepassing voor bijvoorbeeld de eventsector, kinesitherapeuten of pralinewinkels.”

Benjamin Dalle, Vlaams minister van Media: "De crisis raakt onze mediasector bijzonder hard. Niet alleen worden advertenties afgelast, ook evenementen en projecten staan on-hold. Ook freelancers blijven niet gespaard. Zij kunnen sowieso al geen beroep doen op steunmaatregelen van de bedrijfswereld. Met de compensatiepremie wil de regering alvast een stuk van het inkomstenverlies compenseren.”

   Tags

   • 60%
   • Hilde Crevits
   • Omzetverliezen
   • bijberoep