Covidpremie van 4.000 euros van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het aanvraagformulier is beschikbaar op www.premiecovid.brussels

Het Gewest ondersteunt de bedrijven die hun deuren tijdelijk hebben moeten sluiten en die actief zijn in welbepaalde economische sectoren. U kunt per vestigingseenheid (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en onder bepaalde voorwaarden, een premie van € 4.000 ontvangen. Uw premieaanvraag moet uiterlijk op 1 juni 2020 worden ingediend.

Wie kan deze premie ontvangen?

Iedere onderneming (zelfstandigen of vennootschappen) met minder dan 50 voltijdse equivalenten (VTE) die over minstens een bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt en die actief is in een toegelaten activiteitensector (handelaars, horeca-inrichtingen, enz.).
 • Welke activiteitensectoren ?
Het zijn uw NACE BTW-codes die in aanmerking worden genomen.
Alleen specifieke activiteiten binnen de volgende sectoren komen in aanmerking voor de premie.

>Handel
> Logies
> Catering
> Projectie van bioscoopfilms
> Activiteiten van reisbureaus
> Administratieve diensten en andere bedrijfsondersteunende activiteiten
> Rijscholen
> Organisatie van gokactiviteiten
> Sportieve, recreatieve en vrijetijdsactiviteiten
> Reparatie van computers en persoonlijke en huishoudartikelen
> Andere persoonlijke diensten

Verzeker u ervan dat uw NACE BTW-codes 2008 in de Kruispuntbank van Ondernemingen uw effectieve activiteit weerspiegelen.
Noteer: de erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen tevens de eenmalige premie van 4.000 euro per vestigingseenheid krijgen.

 • Om in aanmerking te komen voor de premie moet de bedrijf ook :
> minder dan 50 voltijdse equivalenten in dienst hebben, De limiet van 50 ETP is per bedrijf, niet per vestigingseenheid !
> geen overheidsbedrijf zijn of als overheidsbedrijf worden beschouwd, en
> uiteraard minstens één exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben. Het is de vestigingseenheid die telt en niet de maatschappelijke zetel.

Welke tegemoetkoming kunt u krijgen?

> € 4.000 per bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een maximum van € 20.000 per onderneming
> Slechts een aanvraag per onderneming.

Kunt u de premie aanvragen?

Als dit het geval is, volg dan deze stappen:
 • Hou uw ondernemingsnummer bij de hand.
 • Ga naar de site www.premiecovid.brussels. Klik op de knop "criteria nagaan" om toegang te krijgen tot de aanvraag.
 • Voer uw ondernemingsnummer in de tool in en kijk of uw bedrijf in aanmerking komt om een premie aan te vragen.
 • Indien uw bedrijf aan de criteria voldoet, hoeft u slechts enkele gegevens in te vullen in een formulier.
Bijlagen ?

U zal de volgende bijlagen moeten toevoegen :
 • een bankcertificaat met betrekking tot uw bedrijfsrekening. Dat attest vermeldt de naam van de bank, de naam van het bedrijf en zijn contactgegevens, het rekeningnummer van het bedrijf. Sommige banken bieden de mogelijkheid om dit attest online aan te vragen. U mag geen rekeninguittreksel opsturen in de plaats van het attest want dat is vaak onleesbaar
 • uw laatste maandelijkse of driemaandelijkse BTW-aangifte.
Noteer : bij de toekenning van de premie verbindt de onderneming er zich toe om Brussel Economie en Werkgelegenheid onmiddellijk in te lichten indien ze afstand doet van de premie of haar activiteiten opschort.

Contact
Heeft u nog informatie nodig?

Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel
info@1819.brussels

Vorm ook het gratis nummer 1819 (alle vragen in verband met de premie), elke weekdag van 9u tot 17u en tijdens het weekend van 9u tot 13u.

Bronnen
 • Sites: 1819.be, www.premiecovid.brussels. 8 april 2020
 • Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/013 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
 • Protocol van verwerking van gegevens tussen FOD Financiën en Brussel Economie en Werkgelegenheid in het kader van de premie COVID-19

   Tags

   • 4.000 euros
   • Bedrijven
   • Brussel
   • premie