De Brusselse werkloosheidscijfers 08-2023 : de werkloosheidsgraad daalt met 0,5%

In augustus 2023 kende de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest een lichte daling van 0,5% en kwam daarbij op 14,9% te staan. Het aantal werkzoekenden nam dan weer licht toe (+1,8%) en reikt tot 90.222 personen.Mots clés

Articles recommandés

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

Meer dan 500 indicatoren over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België

Brussel telt 89.045 werkzoekenden eind april 2024 (+2,5%)