De financiële sector pleit voor een betere toegang tot alternatieve financieringsvormen voor ondernemers​

op 4 mei heeft de financiële sector in samenwerking met de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's een evenement georganiseerd gewijd aan alternatieve financieringsvormen voor ondernemers. Bij deze gelegenheid ondertekende Febelfin samen met verschillende spelers op het vlak van alternatieve financiering, de Belgische Leasingvereniging, de Belgische Beroepsvereniging der Factormaatschappijen, finance&invest.brussels, Hefboom, Microstart, PMV en Wallonie Entreprendre, een Charter om hun engagement voor het Belgisch ondernemerschap te versterken. Deze acties liggen in het verlengde van de rondetafelconferentie die werd georganiseerd door de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's rond het thema ‘Financiering van vrouwelijke ondernemers’.

Mobilisering van de sector en alternatieve financieringspartners

In het kader van het evenement bracht Febelfin een aantal spelers samen op het vlak van de financiering van ondernemers, waaronder Be Angels, finance&invest.brussels, Hefboom, Microstart, PMV, Wallonie Entreprendre, alsook vertegenwoordigers van de Belgische Leasingvereniging, de Belgische Beroepsvereniging der Factormaatschappijen, en verschillende ondernemers. Gedurende een hele voormiddag deelden ondernemers hun ervaringen met het zoeken naar financiering, terwijl experts uit de sector de aanvullende mogelijkheden van alternatieve financieringsoplossingen benadrukten.

Ondertekening van een Charter gewijd aan de financiering van ondernemers

Het evenement stond ook in het teken van de ondertekening van een Charter gewijd aan de financiering van ondernemers. Dit Charter, een rechtstreeks resultaat van de rondetafelconferentie over de financiering van vrouwelijke ondernemers, herbevestigt de inzet van de financiële sector voor gendergelijkheid en staat ook symbool voor een concreet engagement om de toegang tot verschillende financieringsbronnen voor ondernemers te verbeteren.

De banksector verbindt zich er op deze manier toe om alternatieve financieringsvormen op te nemen in de opleiding en de communicatie van haar adviseurs die in contact staan met ondernemers. Wanneer de bank geen krediet kan verlenen aan een ondernemer of niet het volledige gevraagde bedrag kan financieren, en indien het project gezond lijkt, zal de financiële instelling haar adviseurs aanmoedigen om de ondernemer andere beschikbare financieringsmogelijkheden voor te stellen.

Door deze aanpak kunnen meer projecten met een economische meerwaarde worden verwezenlijkt. Dit stimuleert ook een gezamenlijke en inclusieve werkwijze: de bank blijft een partner gedurende het hele financiële traject van de ondernemer.

Febelfin heeft ook in het verleden al initiatieven genomen om ondernemingen te ondersteunen in hun zoektocht naar financiering. In dat kader werd de website https://financieringvanondernemingen.be/ gecreëerd.

Daarenboven biedt Febelfin Academy bankadviseurs opleidingen aan over alternatieve financieringsoplossingen.

Blijvend engagement voor Belgisch ondernemerschap

De integratie van alternatieve financieringsvormen in de opleiding en communicatie van bankadviseurs zal het partnerschap tussen banken en ondernemers ongetwijfeld versterken. Deze stap voorwaarts toont aan dat de financiële sector zich blijft inzetten voor het Belgisch ondernemerschap. Een cultuur van inclusie en partnerschap helpt om het ondernemersweefsel in België te versterken, innovatie te stimuleren en duurzame economische groei te bevorderen. Deze gezamenlijke aanpak kan het ondernemerschap als geheel alleen maar ten goede komen.

Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's: "Het evenement georganiseerd door Febelfin maakt het mogelijk om één van de 25 maatregelen uit te voeren uit het actieplan dat werd opgesteld naar aanleiding van de rondetafelconferentie die ik organiseerde over de toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers. Meer in het algemeen, hebben de belangrijkste spelers in de financiering van ondernemers in België zich verenigd om een Charter te ondertekenen dat hen ertoe verbindt om ondernemers beter te informeren en te begeleiden naar de meest geschikte financieringsbronnen. Toegang tot financiering is cruciaal voor het opstarten, investeren en uitbreiden van KMO's, en het vergroten van het bewustzijn over deze kwestie zal helpen om meer projecten tot een goed einde te brengen. Ik feliciteer Febelfin, alsook Microstart, Hefboom, de Belgische Leasingvereniging, de Belgische Beroepsvereniging der Factormaatschappijen en de Regionale Publieke Investeerders met dit initiatief.”

​Karel Baert, CEO Febelfin: “Met dit Charter zijn we vastbesloten om de weg vrij te maken voor een toekomst waarin ondernemerschap echt toegankelijk wordt voor iedereen. Want diversiteit en inclusie liggen aan de grondslag van een bloeiende economie. De vitaliteit van deze economie wordt ook bepaald door haar vermogen om zich aan te passen, en daar zet de sector zich ten volle voor in door haar financieringsaanbod te diversifiëren en beschikbaar te maken voor iedereen.”

Mots clés

Articles recommandés

Partena Professional en Paybix bundelen krachten om internationale tewerkstelling te vergemakkelijken

De economische groei blijft zowat constant en de inflatie zal weer afnemen