De inflatie stijgt in februari van 1,75% naar 3,20%.

In zijn studie over de consumptieprijsindex van februari 2024 heeft Stabel. berekend dat de consumptieprijsinde stijgt deze maand met 0,93 punt of met 0,71%. De inflatie op basis van de gezondheidsindex stijgt van 1,71% naar 3,22%. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in februari 127,21 punten.

De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) daalt voor de 11de maand op rij en komt deze maand uit op 4,65% tegenover 6,58% in januari. De bijdrage van voeding tot de inflatie bedraagt momenteel 0,95 procentpunt.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, daalt voor de 9de maand in rij en bedraagt 4,25% in februari, tegenover 4,70% in januari.

De belangrijkste prijsstijgingen in februari hebben betrekking op aardgas, elektriciteit, motorbrandstoffen, hotelkamers, huur, groenten en alcoholische dranken. Snoepgoed, vakantiedorpen en producten voor huisdieren hebben daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.


De inflatie bedraagt 3,20% in februari tegenover 1,75% in januari en 1,35% in december. De inflatie op basis van de gezondheidsindex bedraagt deze maand 3,22% tegenover 1,71% in januari en 1,28% in december. De inflatie zonder energieproducten blijft met 5,04% vrij stabiel tegenover 5,01% in januari en 5,70% in december. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 4,25% in februari, tegenover 4,70% in januari en 5,47% in december.


Toelichting over de inflatie

Wat energie betreft, zien we sinds februari 2023 een negatieve inflatie, die deze maand -5,34% bedraagt ten opzichte van -22,30% vorige maand en -26,46% in december. Voor elektriciteit bedraagt de inflatie momenteel -12,2% tegenover -31,7% vorige maand. Voor aardgas gaat de inflatie van -51,9% vorige maand naar -3,6% deze maand. In vergelijking met vorige maand zijn de aardgasprijzen met 44,6% gestegen en de elektriciteitsprijzen met 7,7% . Deze stijgingen zijn het gevolg van het verder uitdoven van de impact van het basispakket voor elektriciteit en aardgas. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 5,0% gedaald in één jaar tijd. De motorbrandstoffen werden 0,7% duurder dan in februari vorig jaar en waren deze maand 4,1% hoger dan vorige maand.

De inflatie voor de diensten daalt van 5,15% naar 4,92%. De inflatie voor huur daalt van 5,91% naar 5,72%. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) bedraagt deze maand 4,65% tegenover 6,58% vorige maand. Deze inflatie was sinds begin 2022 fors toegenomen om in maart 2023 met 17,02% het hoogste punt te bereiken. Sindsdien daalde ze geleidelijk tot het niveau van 4,65% in februari 2024.


De terugval van de totale inflatie, die in september 2022 met 12.27% haar hoogste punt bereikte, kan toegeschreven worden aan de lagere energieprijzen. De energie-inflatie gaat van -22,30% in januari tot -5,34% in februari en draagt -0,68 procentpunten bij aan de totale inflatie. Voeding, met een inflatie van 4,65%, levert een bijdrage van 0,95 procentpunt.

De prijs voor aardgas steeg in februari met 44,6% ten opzichte van de voorgaande maand. De prijs van elektriciteit is deze maand gemiddeld met 7,7% gestegen. Zoals hierboven reeds vermeld, gaat het niet over een stijginge van de zuivere energiekost, maar is het een gevolg van het verder uitdoven van de 12 maand durende impact van de basispaketten in het indecijfer.


Enkele producten en diensten die ten opzichte van februari vorig jaar sterk in prijs stegen, zijn:

Stijgend:
Inflatie
Verse zeevruchten
31,8%
Wijn op basis van ander fruit (cider)
30,4%
Olijfolie
23,7%
Schapen- en lamsvlees
23,0%
Andere tabakswaren (roltabak)
20,0%
Aardappelen
17,1%
Alcoholvrije bieren
15,4%
Kranten
14,7%

Enkele producten en diensten die ten opzichte van februari vorig jaar sterk in prijs zijn gedaald, zijn:

Dalend:
Inflatie
Elektriciteit
-12,2%
Mobiele telefoontoestellen
-10,9%
Computers (laptops)
-8,6%
Mobiele telefoondiensten
-8,5%
Videoapparatuur (televisie)
-8,0%
Volle melk
-7,7%
Magere en halfvolle melk
-6,4%
Toebehoren voor computers
-6,0%

De hoofdgroep die in februari de grootste positieve impact[i] heeft op de inflatie is “voeding en niet-alcoholische dranken” met 0,38 procentpunt. De groep “huisvesting, water en energie” heeft de grootste negatieve impact uitgeoefend met -0,83 procentpunt.


De hoofdgroep met de grootste bijdrage[ii] tot de inflatie is “voeding en niet-alcoholische dranken” met 0,90 procentpunten. De laagste bijdrage tot de inflatie wordt gerealiseerd door “huisvesting, water en energie” met -0,11 procentpunt.


De eerste inflatieraming volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP flash estimate) voor België bedraagt 3,6% in februari 2024. 


De consumptieprijsindex stijgt in februari 2024 met 0,93 punt of 0,71% tot 131,01 punten, tegenover 130,08 punten in januari 2024 (2013=100). De gezondheidsindex stijgt in februari met 0,76 punt en bedraagt 130,95 punten tegenover 130,19 punten in januari. De afgevlakte gezondheidsindex bedraagt in februari 127,21 punten. De volgende spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is vastgelegd op 128,11 punten.

De belangrijkste prijsstijgingen in februari hebben betrekking op aardgas, elektriciteit, motorbrandstoffen, hotelkamers, huur, groenten en alcoholische dranken. Snoepgoed, vakantiedorpen en producten voor huisdieren hadden daarentegen een verlagend effect op het indexcijfer.

De belangrijkste bewegingen die deze maand vastgesteld werden, zijn:

Stijgend:
Invloed:
Dalend:
Invloed:
Aardgas
+0,485 punt
Suikerwaren
-0,055 punt
Elektriciteit
+0,190 punt
Vakantiedorpen
-0,055 punt
Motorbrandstoffen
+0,180 punt
Producten voor huisdieren
-0,035 punt
Hotelkamer
+0,070 punt


Huur
+0,050 punt


Groenten
+0,040 punt


Alcoholische dranken
+0,040 punt


Aardgas en elektriciteit zijn deze maand respectievelijk met 44,6% en 7,7% gestegen. Motorbrandstoffen werden gemiddeld 4,1% duurder. Hotelkamers stegen deze maand gemiddeld met 5,8% in prijs ten opzichte van vorige maand. Huur werd gemiddeld 0,6% duurder. Groenten werden deze maand 1,5% duurder. De prijs van alcoholische dranken stijgt met 1,7% tegenover vorige maand.

De prijs van snoepgoed is deze maand gemiddeld met 3,5% gedaald. Vakantiedorpen werden 5,1% goedkoper dan vorige maand. Tot slot werden de prijzen van producten voor huisdieren gemiddeld 2,7% goedkoper.

2013 = 100
November
December
Januari
Februari
Consumptieprijsindex
128,89
129,45
130,08
131,01
Inflatie
0,76%
1,35%
1,75%
3,20%
Gezondheidsindex
128,55
129,53
130,19
130,95
Afgevlakte gezondheidsindex*
125,73
125,91
126,56
127,21
* bepaald in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27.04.2015)

[i] De impact op de inflatie toont de wijziging van de inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI. De impact houdt niet alleen rekening met het gewicht van de productgroep, maar ook met het feit of de inflatie van de productgroep hoger of lager is dan deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI).

[ii] De bijdrage tot de inflatie van een bepaalde productgroep geeft weer hoeveel van de verandering van de totale bestedingen te wijten is aan de prijsverandering van deze productgroep.


Cijfers

Documentatie

Mots clés

Articles recommandés

Focus op het ondernemingsverslag 2023 van de NBB

Vragen en antwoorden over de herziene richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD)

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen stijgt