Digitale verzending van boetes uitsluitend via e-box

Burgers die hun eBox hebben geactiveerd zullen geen fysieke boete meer ontvangen

Justitie zet vanaf 13 december een cruciale stap in de verdere digitalisering van zijn diensten voor burgers door het mogelijk te maken om alle boetes enkel nog digitaal te ontvangen via de eBox, de digitale postbus van de overheid. Hiermee wordt Justitie efficiënter en verkleint de ecologische voetafdruk.

Sinds 2020 worden boetes digitaal verzonden via de eBox, en het aantal actieve eBox-gebruikers is sindsdien gestaag toegenomen. Op dit ogenblik telt eBox maar liefst 3.300.000 actieve gebruikers. Onlangs is de digitale verzending van verkeersboetes uitgebreid naar andere soorten documenten, waaronder strafrechtelijke boetes, boetes voor arbeidsauditoraten en herinneringen.

Boeten

Vanaf 13 december zal Justitie geen papieren boetes meer versturen naar actieve eBox-gebruikers. Dit betekent dat burgers die hun eBox hebben geactiveerd, geen fysieke boetes meer zullen ontvangen. Deze aanpassing heeft aanzienlijke voordelen, waaronder een aanzienlijke besparing van papier voor Justitie, en tijd voor de burger.

Actieve eBox-gebruikers die toch een papieren exemplaar van hun juridische documenten willen ontvangen, kunnen dit nog steeds aanvragen via het contact center van verkeersboetes op het nummer +32 (0)2 278 55 60.

Herinneringen

Herinneringen zullen nog steeds op papier en digitaal worden verstuurd om ervoor te zorgen dat burgers die het bericht in hun eBox hebben gemist toch op de hoogte zijn. Een eBox-gebruiker ontvangt ook altijd een notificatie via mail indien er een nieuw document beschikbaar is in de eBox.

Justitie wil burgers actief aanmoedigen om hun eBox te gebruiken, niet alleen om het gebruik van papier te verminderen, maar ook om een efficiënt en veilig beheer van boetes aan te moedigen door het gebruik van de website www.justonweb.be/fines te vergelijken.

Justitie is vastbesloten om te blijven innoveren en digitaliseren om de dienstverlening aan de burger te verbeteren en bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

Meer info

Ga voor meer informatie over de eBox en hoe u die kunt activeren naar www.myebox.be

Bron : Fod Justitie, december 2023

Mots clés

Articles recommandés

Economische voorjaarsprognoses 2024: een geleidelijke expansie in het licht van grote geopolitieke risico's

Inflatie in stijging : 4,9% in april ten opzichte van 3,8% in maart en 3,6% in februari.