Duurzame investeringen in infrastructuur : paneldiscussies ...

​In het kader van het eerste Global Gateway Forum, meer dan 40 regeringsvertegenwoordigers op hoog niveau en vertegenwoordigers van financiële instellingen en het bedrijfsleven kwamen bijeen om te praten over de investeringsbehoeften in de wereld, oplossingen te bespreken en nieuwe overeenkomsten te sluiten. De paneldiscussies op de eerste dag waren gericht op groene energie en waterstof, onderzoek en onderwijs, kritieke grondstoffen en vervoerscorridors.


De volledige toespraak is hier beschikbaar op EbS en kan hier ook worden gelezen.

Aan de vooravond van het forum heeft het Global Gateway-platform voor dialoog met het maatschappelijk middenveld en lokale overheden zijn eerste vergadering gehouden met Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen. Het platform zal het maatschappelijk middenveld en lokale overheden de gelegenheid bieden om zich in te zetten voor de uitrol van Global Gateway binnen de verschillende investeringsprioriteiten.

Overeenkomsten en aankondigingen van de eerste dag van het forum:

Groene energie

Tijdens de eerste dag van het Global Gateway Forum werden verschillende aankondigingen gedaan op het gebied van de transitie naar groene energie:

  • 500 miljoen euro voor het partnerschap voor een rechtvaardige energietransitie (JETP) in Vietnam om de transitie naar hernieuwbare energie in het land te bevorderen.
  • 400 miljoen euro voor de bevordering van hernieuwbare energie in Bangladesh in het kader van het partnerschap voor de transitie naar groene energie.
  • een pakket van 283 miljoen euro ter ondersteuning van een groenere en duurzamere toekomst voor Kaapverdië, met inbegrip van een lening voor energieduurzaamheid, steun voor het project voor de uitbreiding van het windmolenpark Cabeólica, modernisering van de haveninfrastructuur van het land en toegankelijkere en betaalbaardere internetconnectiviteit in het hele land.
  • 146 miljoen euro voor de bouw van de waterkrachtcentrale van Kakono in Tanzania, die aanzienlijk bijdraagt tot zowel de economische ontwikkeling als de aanpassing aan de klimaatverandering.
  • 60 miljoen euro voor het Green Economy-programma met de Filipijnen, om het land te helpen bij de overgang naar een duurzame economie.
  • 20,4 miljoen euro voor het Green and Blue-pact in de Comoren om de veerkracht van het land op het gebied van milieu en voedsel te vergroten.

Daarnaast hebben de EU en Mauritanië een nieuw Team Europa-initiatief gelanceerd om investeringen in de energietransitie en het koolstofvrij maken van de Mauritaanse economie te ondersteunen door de groene waterstofindustrie in Mauritanië te ontwikkelen. In aanvulling op dit initiatief heeft de EU in 2023 ook nieuwe samenwerkingsacties ondertekend, waaronder 13,7 miljoen euro ter bevordering van duurzame voedselsystemen en toegang tot hoogwaardig en betaalbaar voedsel en 10 miljoen euro ter bevordering van de blauwe economie in Mauritanië.

Kritieke grondstoffen

Op 24 oktober werd de routekaart voor het strategisch partnerschap tussen de EU en Namibië inzake waardeketens voor duurzame grondstoffen en hernieuwbare waterstof goedgekeurd. De routekaart voor de periode 2023-2025, die wordt ondersteund door een miljard euro aan investeringen van de EU, haar lidstaten en Europese financiële instellingen, beschrijft de concrete acties waarmee het partnerschap zijn doelstellingen zal verwezenlijken, in nauwe samenwerking met belanghebbenden uit de financiële en particuliere sector in de EU en Namibië.

Vervoerscorridors

De EU zal ook steun verlenen aan een komende studie over de ontwikkeling van de haven van Walvisbaai in Namibië, het toegangspunt aan de Atlantische zijde tot de corridor Walvisbaai — Maputo, een van de elf strategische corridors die de EU voornemens is te ondersteunen als onderdeel van het Global Gateway-investeringspakket EU-Afrika. Met steun van de EU zal een masterplan worden ontwikkeld dat betrekking heeft op multimodale infrastructuur, ruimtelijke ordening en marktorganisatie.

De EU heeft ook een subsidie van 12 miljoen euro aangekondigd voor het herstel en de modernisering van twee belangrijke delen van de spoorlijnen in de Republiek Moldavië, aangevuld met een komende lening van 42 miljoen euro van de EIB, die niet alleen de interne connectiviteit in de Republiek Moldavië zal verbeteren, maar ook een cruciale exportroute voor Oekraïne zal bieden, het initiatief voor solidariteitscorridors verder zal versterken en de regionale stabiliteit en economische veerkracht zal bevorderen, alsook een blendingsubsidie van 16 miljoen euro via EIB Global, om de verkeersveiligheid in Georgië langs de oost- en westsnelweg van Georgië te verbeteren.

Onderwijs

In de onderwijssector heeft commissaris Urpilainen een contract ter waarde van 46 miljoen euro ondertekend als een belangrijke stap in de uitvoering van het regionale initiatief voor onderwijsgevers in Afrika ter ondersteuning van de ontwikkeling en uitvoering van beleid, onderwijs en professionele ontwikkeling voor onderwijsgevers.

De EU heeft ook een subsidie van 10 miljoen euro via EIB Global aangekondigd, om de onderwijsinfrastructuur in Armenië te verbeteren door de bouw van twee extra centra voor leerplan-onderwijs en lerarenopleidingen in het zuidelijke deel van het land.

Daarnaast is 30 miljoen euro vastgelegd voor de Republiek Tadzjikistan om het onderwijs te stimuleren. Tot slot werd ten behoeve van Kenia een jaarlijks actieplan voor 2023 en 2024 met een onderwijscomponent ondertekend.

Meer informatie

Global Gateway

Global Gateway Forum

Commissie lanceert platform voor dialoog met het maatschappelijk middenveld en lokale overheden

EU en Namibië bereiken overeenstemming over volgende stappen van strategisch partnerschap

EU lanceert Team Europa-initiatief om groene waterstof te ontwikkelen en de energietransitie te versnellen in Mauritanië

Team Europa en Kaapverdië presenteren een investeringspakket van 246 miljoen euro om groene energie, duurzaam vervoer en digitale connectiviteit te stimuleren

EU en Bangladesh leggen 400 miljoen euro vast voor hernieuwbare energie en starten onderhandelingen over een nieuwe partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst

Team Europa en Vietnam ondertekenen voor meer dan 500 miljoen euro aan overeenkomsten ter ondersteuning van het partnerschap voor een rechtvaardige energietransitie

EU en de Filipijnen ondertekenen Green Economy-programma ter waarde van 60 miljoen euro

Global Gateway Forum: EU en de Comoren ondertekenen overeenkomsten voor 28,9 miljoen euro om nationale ontwikkeling te stimuleren

Global Gateway Forum: EU stimuleert werkgelegenheid in Tadzjikistan met 30 miljoen euro begrotingssteun

Global Gateway Forum: Tanzania ontvangt financiering van de EU en het Franse ontwikkelingsagentschap voor de waterkrachtcentrale van Kakono

Global Gateway Forum: EU zet grote stap in uitvoering regionaal initiatief voor onderwijsgevers in Afrika

Global Gateway Forum: EU kondigt 16 miljoen euro aan voor verbetering van de verkeersveiligheid in Georgië langs de oost- en westsnelweg

Global Gateway Forum: EU kondigt 12 miljoen euro aan voor spoorlijnen in de Republiek Moldavië

Global Gateway Forum: EU kondigt meer dan 10 miljoen euro aan ter ondersteuning van onderwijskansen in Armenië

Global Gateway Forum: EU lanceert 72 miljoen euro aan samenwerkingsprioriteiten voor Kenia om de groene, digitale en inclusieve transities te versterken

Bron : Europese Commissie, 23 oktober 2023 - imago © Copyright European Union 2023 - NA

Mots clés

Articles recommandés

Bankbrochure : waarom worden mijn duurzaamheidsvoorkeuren gevraagd ?

Quarantaineregels in het onderwijs worden bijgestuurd om het recht om naar school te kunnen gaan beter te beschermen.

Weet jij ervan? Brulingua : leer GRATIS online een taal!