Economische transitie : heroriëntatie van de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Brussel

De Brusselse regering heeft, op initiatief van de Staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek, de heroriëntatie van de steun voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie die behandeld worden door Innoviris, goedgekeurd. Dit met het oog op de economische transitie. Het geheel van deze middelen, goed voor een jaarlijks budget van ongeveer 50 miljoen euro, zullen worden besteed aan projecten die voorbeeldig zijn op sociaal en milieugebied.

Brussel is en blijft een regio die leider is op vlak van onderzoek en innovatie op Europees niveau. Zij werd door de Europese Commissie uitgeroepen tot innovatieleider.

De hervorming die vandaag in derde lezing werd goedgekeurd door de Brusselse regering ondersteunt deze dynamiek door OOI als de drijvende kracht achter de sociaaleconomische en ecologische transitie van het Gewest te plaatsen. Bijgevolg zal het Brussels Gewest zijn steun voortaan toespitsen op OOI-projecten die zich inzetten voor deze transitie. In lijn met de economische transitiestrategie van het Gewest, de "Shifting Economy", gericht op een volledig koolstofvrije economie tegen 2050, is deze heroriëntatie een mijlpaal voor een duurzamere toekomst.

De hervorming omvat ook de strategische richtlijnen van het Gewestelijk Innovatieplan (GIP), waarin de prioriteiten voor overheidsfinanciering van onderzoek en innovatie voor de periode 2021-2027 zijn vastgelegd. De middelen worden nu geconcentreerd op zes geïdentificeerde strategische innovatiegebieden, met de nadruk op sectoren zoals klimaat, gezondheid, sociale inclusie en geavanceerde digitale technologieën - sleutelsectoren voor Brussel en zijn inwoners.

Na deze derde lezing, dient de hervorming nog voorgelegd te worden aan het Parlement voor goedkeuring.

Mots clés

Articles recommandés

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

Nieuwe regels voor bronbelastingprocedures (FASTER)

Wees alert voor frauduleuze tradingplatformen en trap niet in hun val