Eenmalige verlenging van de huidige oorsprongsregels voor elektrische voertuigen en batterijen

De Partnerschapsraad EU-VK heeft vandaag besloten de huidige oorsprongsregels voor elektrische voertuigen en batterijen met drie jaar te verlengen, tot en met 31 december 2026. Dit volgt op een voorstel van de Commissie van 6 december, dat eerder op 21 december door de Raad is goedgekeurd.

De handels- en samenwerkingsovereenkomst bepaalt de regels voor de handel tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, waaronder oorsprongsregels waarmee wordt vastgesteld onder welke voorwaarden een product kan worden beschouwd als van oorsprong uit de EU of het Verenigd Koninkrijk. Alleen producten van oorsprong uit een partij bij de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK komen in aanmerking voor de preferentiële regeling van de overeenkomst.

De Partnerschapsraad is het hoogste besluitvormingsorgaan van de handels- en samenwerkingsovereenkomst.De oorsprongsregels voor elektrische voertuigen en batterijen in het kader van de handels- en samenwerkingsovereenkomst zijn in 2020 opgesteld om investeringen in de batterijproductiecapaciteit van de EU te stimuleren. Vanwege omstandigheden die in 2020 niet waren voorzien — waaronder de Russische agressie tegen Oekraïne, de impact van COVID-19 op de toeleveringsketens en de toegenomen concurrentie van nieuwe internationale subsidieregelingen — verliep de opschaling van het Europese ecosysteem voor batterijen trager dan in eerste instantie werd verwacht. Het is tegen deze achtergrond, en in het licht van de bezorgdheid die is geuit door de Europese auto-, batterij- en chemische industrie en door vakbonden, dat het besluit van vandaag is aangenomen.

Deze verlenging is eenmalig, omdat de Partnerschapsraad de regels tot 2032 niet meer kan wijzigen. Dit betekent dat de EU-industrie zijn investeringen in productiecapaciteit voor batterijen nu moet opvoeren. Bovendien moet de industrie nagaan of haar toeleveringsketens geschikt zijn voor de oorsprongsregels die gelden vanaf 1 januari 2027. Vanaf dan moeten voertuigen die bestemd zijn voor uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk, worden geassembleerd met batterijen van oorsprong uit de EU (of het VK).

Tegelijkertijd levert de EU extra inspanningen om ervoor te zorgen dat meer batterijen in de EU worden geproduceerd en ontwikkeld. Zo werd onlangs aangekondigd dat tot drie miljard euro extra wordt uitgetrokken om de batterij-industrie in de EU een impuls te geven. Dit zal aanzienlijke overloopeffecten hebben op de hele Europese waardeketen voor batterijen, met name het upstreamsegment, en ondersteuning bieden voor de assemblage van elektrische voertuigen in Europa.

Volgende stappen

Het besluit gaat vandaag in. De toepassingsperiode van de productspecifieke oorsprongsregels voor elektrische accu's en elektrische voertuigen die gelden tot en met 31 december 2023, wordt verlengd tot en met 31 december 2026. Vanaf 1 januari 2027 worden de productspecifieke oorsprongsregels voor elektrische accu's en elektrische voertuigen van bijlage 3 bij de handels- en samenwerkingsovereenkomst van toepassing.


Meer informatie

Besluit nr. 1/2023 van de Partnerschapsraad betreffende de productspecifieke oorsprongsregels voor elektrische accu's en elektrische voertuigen in de overgangsperiode

Mots clés

Articles recommandés

Steeds meer kmo-werkgevers schakelen jobstudenten in !

Vorig jaar werd 1 op 20 werknemers in België ontslagen

De inflatie stijgt in februari van 1,75% naar 3,20%.