Federale staatsschuld per einde februari 2024 : berekening ?

Per einde februari 2024 bedroeg de schuld van de federale staat 520,664 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 12,86 miljard euro toegenomen tegenover januari.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld in februari toe met 6,65 miljard euro, tot 492,438 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van februari bedroeg 6,671 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in februari 2024 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg met 0,12 jaar tot 10,68 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,04% toenam, tot 1,92%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 14,60% en 40,04%.

Verwante documenten
Politiek en EconomieF.F.F.Hoewel de Belgische economie gezond is, blijft het toenemende begrotingstekort een zwarte vlek, zoals blijkt uit het jaarverslag 2023 van de Nationale Bank.

Mots clés

Articles recommandés

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

Knelpunten ….

Staatsbons - Uitgifte van 4 juni 2024 - Aankondiging