Hoewel de Belgische economie gezond is, blijft het toenemende begrotingstekort een zwarte vlek, zoals blijkt uit het jaarverslag 2023 van de Nationale Bank.

Het Jaarverslag biedt een overzicht van de economische en financiële ontwikkelingen die in 2023 hebben plaatsgehad in binnen- en buitenland.

Het verslag 2023 - Economische en financiële ontwikkelingen, dat vandaag online wordt gepubliceerd op de NBB-website en waarvan de volledige versie in de bijlage staat, geeft, onder meer pertinente analyse, een samenvatting van de belangrijkste knelpunten en evoluties.

In deze namens de Regentenraad opgestelde Inleiding tot het Verslag van de NBB worden de belangrijkste economische ontwikkelingen van het afgelopen jaar geschetst, met bijzondere aandacht voor het eurogebied en België. Er wordt hieronder ook stilgestaan bij de specifieke beleidsuitdagingen waarmee België wordt geconfronteerd. Het gaat daarbij vooral om hervormingen die nodig zijn om het groeipotentieel te vrijwaren en te verbeteren. Na deze synthesetekst volgt een uitgebreidere analyse in de thematische hoofdstukken van dit verslag.

Het document lezen
Meer info

Site NBB - Verslag 2023 - Economische en financiële ontwikkelingen

FinanciënF.F.F.Federale staatsschuld per einde februari 2024 : berekening ?

Mots clés

Articles recommandés

MyMinfin, meer mogelijkheden dan u denkt

Online reclame voor spaarproducten met erg aanlokkelijk rendement? Let op voor oplichters die zich voordoen als banken

Partena Professional en Paybix bundelen krachten om internationale tewerkstelling te vergemakkelijken