Focus op het ondernemingsverslag 2023 van de NBB

Terwijl het jaarverslag zich toespitst op de economische en financiële ontwikkelingen van het afgelopen jaar, besteedt het ondernemingsverslag vooral aandacht aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Bank, als onderneming en als

In het algemeen en aan de hand van concrete voorbeelden geeft dit verslag een beeld van de manier waarop de Bank zich inspant om zowel efficiënt als duurzaam te


Inhoud


Documenten

Naar het ondernemingsverslag

Naar het jaarverslag
Nationale Bank van België
Naamloze vennootschap
RPR Brussel - Ondernemingsnummer: 0203.201.340
Maatschappelijke zetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

Mots clés

Articles recommandés

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

Nieuwe regels voor bronbelastingprocedures (FASTER)

Nieuw e-book ontrafelt maritieme beveiliging