FSMA lanceert vergelijkingstool verzekeringen BA familiale

Dekkingen en premies van verzekeringen Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) familiale kunnen vanaf vandaag eenvoudig vergeleken worden via een nieuwe, gratis tool op de website www.wikifin.be.

Deze tool, ontwikkeld door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), bevat de gegevens van verzekeringsondernemingen die verzekeringen BA familiale aanbieden in België.

De FSMA stelde vandaag de nieuwe tool voor tijdens een persconferentie in aanwezigheid van Pierre Yves Dermagne, Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, en Alexia Bertrand, Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming.

De verzekering BA familiale neemt (een deel van) de vergoeding op zich die je moet betalen als je in je privéleven schade veroorzaakt aan derden. Wat deze verzekering al dan niet dekt, kan verschillen tussen de producten beschikbaar op de markt. Deze nieuwe tool geeft een duidelijk overzicht van de dekkingen per product.

In enkele eenvoudige klikken geeft de tool heel wat informatie:

  • In de eerste stap wordt info gevraagd over de samenstelling van het huishouden, de leeftijd en of een rechtsbijstandverzekering gewenst is.
  • Op basis van deze criteria krijgt de consument een overzicht van de verzekeringsproducten die beschikbaar zijn op de markt en van hun prijs.
  • Vervolgens kan dit overzicht verfijnd worden met filters zoals de al dan niet aanwezigheid van een franchise, wereldwijde dekking, dekking voor schade veroorzaakt door kinderen enzovoort.
  • Tot slot kan de consument verschillende producten overzichtelijk met elkaar vergelijken en de dekkingselementen in detail bekijken.

Link naar de tool: https://www.wikifin.be/nl/vergelijkingstool-verzekeringen-ba-familiale.

Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA:

‘De verzekering BA familiale is geen verplichte verzekering maar is toch sterk aanbevolen. Dankzij de vergelijkingstool voor verzekeringen BA familiale is het gemakkelijker om een zicht te krijgen op de dekkingen en premies van de producten van de verschillende verzekeringsondernemingen. Deze tool is dan ook een nuttige aanvulling van het aanbod aan tools die de FSMA reeds gratis ter beschikking stelt via www.wikifin.be en die de consumenten helpen beslissingen te nemen.’

In het regeerakkoord van 2020 verbond de regering zich ertoe ervoor te zorgen dat consumenten de belangrijkste bank- en verzekeringsproducten gemakkelijker zouden kunnen vergelijken. Gezien haar ervaring met de vergelijkingstools voor spaar- en zichtrekeningen, werd de FSMA gevraagd een nieuwe tool te ontwikkelen en deze ter beschikking te stellen op haar website voor financiële educatie Wikifin. De werking en modaliteiten van de tool werden vastgelegd in een protocol tussen de FSMA en Assuralia. De verzekeringsondernemingen die tot het protocol toetreden, verbinden zich ertoe om, op eigen verantwoordelijkheid, de informatie te verstrekken die vereist is voor de goede werking van de vergelijkingstool. De tool bevat momenteel gegevens van 10 verzekeringsondernemingen.

Bron : FSMA, juni 2023

Mots clés

Articles recommandés

Absenteïsme: Nog nooit waren zoveel werknemers frequent ziek afwezig van het werk (16%)

Wat blijkt uit de Patent Index 2023 van het EOB mbt de toestand van België ?

Hoe pakken Belgische bedrijven hun payroll aan en wat zijn de grootste uitdagingen? Een overzicht !