Gebruik te maken van de rubriek "Guidance": de juiste reflexen !

De wetgeving begrijpen en correct toepassen is van essentieel belang voor uw handel of onderneming.

In de rubriek "Guidance" van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie vindt u Guidelines (PDF, 115.82 KB) (tips en goede praktijken) aangaande diverse sectoren.

Antwoorden op vragen als welke verkoopsmethode hanteren, hoe omgaan met klanten, hoe uw zaak of onderneming beschermen tegen bedrog, hoe aan eerlijke mededinging doen, hoe uw intellectuele eigendomsrechten vrijwaren, ... komen er aan bod.

De FOD Economie legt haarfijn uit hoe u de wetgeving kunt eerbiedigen maar ook, en vooral, wat niet conform de regelgeving is.

Deze richtlijnen zijn bedoeld om u te wijzen op uw wettelijke verplichtingen en om geschillen met klanten, leveranciers en concurrenten te voorkomen.

Algemene richtlijnen

Aankondigingen van prijsverminderingen (PDF, 257.39 KB)

Onrechtmatige bedingen in het kader van onlineverkoop (PDF, 270.61 KB)

Goede praktijken inzake milieuclaims (PDF, 210.06 KB)

Boek XVI "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen": de behandeling van klachten door de ondernemingen (PDF, 226.95 KB)

Guidelines bestemd voor sectoren die een gekwalificeerde entiteit wensen te creëren (PDF, 224.59 KB)

Garantie (PDF, 237.24 KB)

Elektronische factuur (PDF, 146.21 KB)

Direct marketing per telefoon (PDF, 157.67 KB)
Duits: Richtlinien zum Direktmarketing per Telefon (PDF, 156.57 KB) - Engels: Guidelines for direct marketing by telephone (PDF, 153.89 KB)

Gebruik van afbeeldingen en vermeldingen die de smaak accentueren in de etikettering van levensmiddelen (PDF, 252.34 KB)

Richtlijnen eigen aan uw activiteitensectoren

> Autosector

Car-pass (PDF, 207.04 KB)

Reclame voor consumentenkrediet in de automobielsector (PDF, 274.44 KB)

Verhuur van voertuigen aan de consument (PDF, 155.81 KB)

Verkoop en plaatsing van banden (PDF, 270.05 KB)

> Intellectuele eigendom

Boekhoudkundige guidelines - Vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten en collectieve beheerorganisaties met een bijkantoor in België (PDF, 506.12 KB)

Vergoeding voor de rechtenvrije muziek (PDF, 253.41 KB)

Respect van auteursrechten voor websitehouders (PDF, 211.7 KB)

> Dienstverleners

Verplichtingen van dienstverleners aan vennootschappen - voorkoming van het witwassen van geld en van financiering van terrorisme (PDF, 222.47 KB)

Algemene informatieverplichtingen vrije en intellectuele beroepen (PDF, 201.43 KB)

Kredietwaardigheidsbeoordeling van de consument, in het kader van de toekenning van een consumentenkrediet (PDF, 286.17 KB)

Verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (PDF, 383.71 KB)

Uitsluiting van pakketreizen (PDF, 317.97 KB)

Contractuele bedingen in de overeenkomsten voor huishoudhulp die dienstencheque-ondernemingen aan de consument aanbieden (PDF, 175.9 KB)

Bloemenverkoop (PDF, 163.69 KB)

Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars (PDF, 235.07 KB)

De prijsaanduiding in de horeca (PDF, 203.7 KB)

Kappers (PDF, 168.85 KB)

> Andere sectoren

Updaten

Natuurlijk wordt deze site regelmatig bijgewerkt. Hier is het IP-adres dat je logischerwijs aan je favorieten best zou toevoegen: Guidance | FOD Economie (fgov.be)

Mots clés

Articles recommandés

Neem 10 seconden en stop bedrog....

E-Procurement : kmo’s kunnen makkelijker dan ooit werken voor de overheid

Promotie van succesvolle ondernemerschap ...