Gedaan met de wet van de sterkste! Belgische kmo's beter beschermd tegen misbruik


Recente wetgeving biedt bedrijven een betere bescherming in hun b2b (business-to-business)-relaties. Ze beschermt bedrijven die zich in een zwakke positie bevinden, waarvan een andere onderneming (leverancier of klant) misbruik zou kunnen maken.
De wetgeving omvat 4 luiken:
 • misbruik van economische afhankelijkheid
 • agressieve marktpraktijken
 • misleidende marktpraktijken
 • oneerlijke bedingen
Hoe kunt u een probleem melden?
U kunt naar de rechtbank gaan, maar er zijn andere mogelijkheden om uw stem te laten horen:
 • bemiddeling
 • de invoering van een melding via het onlineformulier van de Economische Inspectie
 • via een (inter)professionele organisatie
Bekijk de brochure “Gedaan met de wet van de sterkste!”
Over welke soort situaties gaat het? Om welke personen of bedrijven gaat het? Wat is voortaan verboden? Hoe kan uw bedrijf reageren op dergelijke situaties? Waar kunt u terecht in geval van misbruik?

Het antwoord op die vragen vindt u in de brochure Gedaan met de wet van de sterkste! Die gaat in een apart hoofdstuk in op elk thema en illustreert ze met concrete voorbeelden:
 • misbruik van economische afhankelijkheid
 • agressieve marktpraktijken
 • misleidende marktpraktijken
 • onrechtmatige bedingen
Draag bij aan de verbetering van de regelgeving
Bent u een expert en wilt u ons op de hoogte brengen van een concreet geval of trends die u dankzij uw werk waarneemt?
Het Kmo-observatorium verzamelt relevante informatie om het regelgevingskader te verbeteren.
Contacteer ons via feedback.b2b@economie.fgov.be.

Bron: FOD Economie

   Tags

   • Beveiliging
   • KMO
   • b2b