Herziening van het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens op fossiele brandstoffen: het voorstel van Van Peteghem

In de huidige Belgische context, gekenmerkt door een versnelde overgang naar elektrische voertuigen, stelt minister van Financiën Vincent Van Peteghem een aanpassingsmaatregel voor voor bedrijfswagens op fossiele brandstoffen. Dit initiatief is bedoeld om de impact van de toename van het voordeel van alle aard (VAA) als gevolg van de daling van de gemiddelde CO2-uitstoot te verzachten.

Laten we deze voorstel nader bekijken, met name de overgang naar het exclusieve gebruik van de “WLPT”-certificering.

Detail van het voorstel

De maatregel die door Vincent Van Peteghem is uitgewerkt, is er specifiek op gericht om een abrupte verhoging van het VAA voor bestuurders van bedrijfswagens met een verbrandingsmotor te voorkomen. Het VAA, dat een belastbaar voordeel is voor het privégebruik van bedrijfswagens, wordt berekend op basis van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw geregistreerde voertuigen elk jaar. Met de aanzienlijke toename van de registraties van elektrische voertuigen, die weinig of geen CO2 uitstoten, is de gemiddelde emissie gedaald, wat leidt tot een mechanische stijging van het VAA voor verbrandingsvoertuigen.

Het voorstel bestaat uit het adopteren van de “Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure” (WLTP), ter vervanging van het huidige “New European Driving Cycle” (NEDC)-systeem. De WLTP biedt een nauwkeurigere en realistischere schatting van de CO2-uitstoot, wat vooral relevant is in een context waarin het wagenpark steeds meer bestaat uit elektrische voertuigen. Deze verandering is bedoeld om een berekeningsbasis voor het VAA te bieden die de werkelijke milieu-prestaties van auto's beter weerspiegelt, en vermijdt een onevenredige verhoging van het VAA voor bestuurders van verbrandingsvoertuigen.

Implicaties en context

Deze methodologische verandering is cruciaal om fiscale rechtvaardigheid in de berekening van het VAA te waarborgen. Het erkent technologische vooruitgang in de auto-industrie en is in lijn met de doelstellingen voor milieuduurzaamheid. Door over te stappen op de WLTP-certificering, past de berekening van het VAA zich aan aan de evolutie van de automarkt, waar elektrische voertuigen een steeds grotere rol spelen.

Desalniettemin roept deze maatregel vragen op over de langetermijnimpact ervan, met name met betrekking tot de keuzes van consumenten en bedrijven in hun wagenparkbeleid. Het vertegenwoordigt ook een compromis tussen milieubehoeften en de economische realiteiten van bestuurders van verbrandingsvoertuigen, in een context waar België streeft naar vermindering van haar koolstofvoetafdruk.

Het voorstel van Vincent Van Peteghem is een nieuwe episode in de groene autobelasting. De adoptie van de WLTP-certificering voor de berekening van het VAA weerspiegelt een wens om de fiscale wetgeving aan te passen aan de huidige milieuen technologische realiteiten, terwijl gezocht wordt naar eerlijkheid voor alle gebruikers van bedrijfswagens.

Wordt vervolgd…

Mots clés

Articles recommandés

Loonbonus : recordaantallen en gemiddelde bedragen toegekend in 2023

Neem 10 seconden en stop bedrog....

Hervorming van het boekhoudplan voor de federale staat ...