In 2022, bijna een derde (31%) van de zelfstandige ondernemers zijn vrouwen

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart, analyseerde Statbel op basis van de gegevens van 2022 het vrouwelijk ondernemerschap. In België zijn 1.590.166 zelfstandige ondernemers oprichters, bestuurders en managers. In 2022 werd 31 % van deze jobs ingenomen door vrouwen. Dat is een stijging van één procentpunt ten opzichte van 2019, toen 30% van de zelfstandige ondernemers vrouwen waren.


De vrouwelijke ondernemers zijn het sterkst vertegenwoordigd in de gezondheidssector

De sectoren die de meeste vrouwelijke ondernemers aantrekken, zijn:

  • De menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (21%)
  • De overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten (18%)
  • Overige diensten (15%)
  • De groot- en detailhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen (14%)

De gezondheidssector is de enige sector waar vrouwen in de meerderheid zijn met 61% van de zelfstandige ondernemers.De twee andere meest ‘vrouwelijke’ sectoren zijn de ‘overige diensten’ (47%) en het onderwijs (45%). Aan de andere kant van het spectrum daalt de aanwezigheid van vrouwen tot 7% in de bouw en tot 13% in de transport- en opslagsector.


Vrouwelijke ondernemers zijn minder vertegenwoordigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Waals Gewest zijn 32% van de ondernemers vrouwen, in het Vlaams Gewest is dat 31% en in het Brussels Gewest 28%.


Het ondernemerschap trekt verhoudingsgewijs meer jonge vrouwen aan

De meeste vrouwen zijn te vinden in de leeftijdsgroep 40-49-jarigen (131,833). Toch zijn vrouwen proportioneel meer aanwezig in de lagere leeftijdsklassen. 41% van de zelfstandige ondernemers onder de 30 jaar zijn vrouwen. In de meest voorkomende leeftijdsgroep van alle geslachten, de 50-59-jarigen, is dat slechts 30%.


BusinessF.F.F.Steeds meer vrouwelijke ondernemers in Belgïe

Mots clés

Articles recommandés

Meer dan 500 indicatoren over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België

Knelpunten ….