In 2023, 7 op 10 tijdelijken hebben een jaar later nog een job

Statbel publiceert vandaag de transities op de arbeidsmarkt tussen het derde kwartaal van 2022 en het derde kwartaal van 2023. Deze resultaten geven aan dat mensen nog vlot aan het werk blijven: 94% van de mensen die vorig jaar aan het werk waren, zijn nog steeds aan het werk. Als we echter kijken naar mensen met een tijdelijke job , dan zien we dat slechts 7 op de 10 nog aan het werk is. Ongeveer 28% van de werklozen stroomde tegenover een jaar geleden door naar werk, en 40% bleef werkloos. 32% van de werklozen werd inactief. Dit percentage ligt iets hoger dan de vorige kwartalen. 9 op de 10 inactieven bleef inactief.


Werkend

Een zeer groot percentage van de mensen die een jaar geleden aan het werk waren, is ook nu nog aan het werk. 93,9% van de personen die in het derde kwartaal van 2022 aan het werk waren, is dit in het derde kwartaal van 2023 nog steeds. Daarnaast is 1,6% van de werkenden een jaar later werkloos geworden en 4,5% is inactief. Deze cijfers zijn vrij stabiel gebleven in vergelijking met het vorige kwartaal.

Als we echter gaan kijken naar een specifieke groep van werkenden, dan zien we dat zij minder vaak aan het werk blijven: waar er van alle werkenden 94% aan het werk blijft, is dit bij mensen met een tijdelijke job slechts 7 op de 10. Van die 7 op de 10 werkt de helft in een vaste job, en de andere helft nog steeds in een tijdelijke job.


Als we dan nog iets dieper op deze data ingaan (data van 2021 tem 2023T3 voor de eerste wave), dan zien we dat er verschillende redenen zijn om een tijdelijke job te hebben. Van diegenen die een jaar geleden in een contract van bepaalde duur met oog op een vast contract werkten, heeft 73,3% een vaste job. Ook 58,8% van de mensen die op dat moment geen vaste job konden vinden, heeft na een jaar een vaste job. Van mensen die in een soort van stage zaten, heeft 53,6% een jaar later een job en bij degenen die om andere redenen tijdelijk werk hadden gaat het om 49,4%. Slechts 40,1% van diegenen die een tijdelijke job hadden omdat die job enkel tijdelijk aangeboden wordt, heeft inmiddels een vaste job. Ten slotte heeft een kwart van de mensen die een jaar geleden tijdelijk werk hadden omdat ze geen vaste job wilden inmiddels toch een vaste job.


Werkloos

De vorige kwartalen viel het op dat werklozen het moeilijker leken te hebben om de transitie naar werk te maken. Dit wordt in het derde kwartaal van 2023 bevestigd. 27,8% van de werklozen in het derde kwartaal van 2022 is een jaar later aan het werk. Een jaar eerder bedroeg dit percentage 33,8%, twee jaar geleden nog 43,4%. In absolute aantallen betekent dit dat van de 300.000 werklozen in het derde kwartaal van 2022, een jaar later 120.000 nog steeds werkloos zijn, 80.000 personen zijn aan het werk gegaan en 100.000 personen zijn inactief geworden.


We zien hier grote regionale verschillen: van de Vlaamse werklozen uit het derde kwartaal van 2022 is 33,2% na een jaar nog werkloos. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waalse Gewest zien we hogere cijfers: in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komt het percentage dat werkloos blijft over een tijdspanne van 1 jaar op 42,5% en in het Waalse Gewest op 45,2%.

Inactief

De overgrote meerderheid van de inactieven is een jaar later nog steeds inactief. Van de 3,3 miljoen mensen die in het derde kwartaal van 2022 inactief waren, is 89,7% of 3 miljoen dat een jaar later nog steeds, een cijfer dat iets lager ligt dan in het vorige kwartaal. 7,4% of 200.000 personen is aan de slag gegaan en een klein percentage van 2,9% of 100.000 mensen heeft de overgang gemaakt naar werkloosheid volgens de IAB-definities. Dit betekent dat men nu wel op zoek is naar werk en ook beschikbaar is voor een job, terwijl men dat een jaar eerder niet was.

Achtergrond

Om de situatie van de arbeidsmarkt in te schatten, is het niet alleen belangrijk om te weten hoeveel mensen er werkloos, inactief en werkend zijn, maar ook hoeveel mensen van statuut veranderen binnen een gegeven tijdspanne. Hoeveel van de werklozen in dit kwartaal waren een jaar eerder ook al werkzoekend? Hoeveel van hen zijn aan het werk gegaan? Welk percentage werkenden was een jaar eerder ook al werkend? Vragen die beantwoord kunnen worden met de Enquête naar de Arbeidskrachten omdat dit een enquête is waarbij respondenten meerdere keren bevraagd worden. We bespreken in dit persbericht de evolutie van het arbeidsmarktstatuut van mensen die een jaar geleden (derde kwartaal van 2022) werkend, werkloos en inactief waren en vergelijken dat met hun statuut in het huidige kwartaal (derde kwartaal van 2023). De focus ligt hierbij op de populatie van 15 tot en met 74 jaar. We publiceren daarnaast ook de vergelijking tussen het statuut in het vorige kwartaal (tweede kwartaal van 2023) en het statuut in het huidige kwartaal (derde kwartaal van 2023). Deze cijfers worden in deze tekst niet besproken, maar zijn wel terug te vinden bij Cijfers op de website.

Mots clés

Articles recommandés

Pillar 2 - Binnenkort opening systeem verplichte notificatie voor MNO-groepen en omvangrijke binnenlandse groepen

Een op de drie Belgische bedrijven investeerde al in AI op de werkvloer