Mobiliteitsbudget 2024 : de kerncijfers ...

De wet houdende diverse fiscale bepalingen bepaalt dat de grensbedragen (maximum- en minimumbedrag) van het mobiliteitsbudget zullen worden geïndexeerd op 1 januari van elk jaar met ingang vanaf 1 januari 2024 en dit op basis van de afgevlakte gezondheidsindex.

Voor het jaar 2024 betekent dit dat het mobiliteitsbudget minimaal € 3.055 per jaar bedraagt en maximaal 1/5de van het bruto jaarloon van de betrokken werknemer, met een absolute minimumgrens van € 16.293.

Naast dit wettelijke indexmechanisme kan de werkgever ook nog steeds het mobiliteitsbudget jaarlijks indexeren volgens de bedrijfseigen regels.

Milieu en MobiliteitF.F.F.Woon-werkverplaatsingen in ons land : de voornaamste trends van de mobiliteit uit de ACERTA-Mobiliteitsbarometer

Mots clés

Articles recommandés

Van de naar de code van de openbare weg ... : ins en outs ...

Uitstel voor btw-plichtigen - zomervakantie 2024 : aangiften, opgaven en betalingen

PB aangifte : welke indieningstermijn voor belastingplichtigen met een juridische constructie ?