Er wordt verwacht dat twee spilindices in 2024 worden overschreden: maart en oktober.

Op basis van de vooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2023 op 4,1% en in 2024 op 3,8% uitkomen, tegenover 9,59% in 2022 en 2,44% in 2021. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2023 gemiddeld 4,4% en in 2024 3,9% bedragen, tegenover 9,25% in 2022 en 2,01% in 2021.


De onderstaande inflatievooruitzichten van december 2023 tot december 2024 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot november 2023 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met de termijnmarktnoteringen van 28 november 2023. De olieprijs zou gemiddeld 83 dollar per vat bedragen in 2023 en 80 dollar per vat in 2024. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,08 dollar per euro in 2023 en 1,11 dollar per euro in 2024.

In oktober 2023 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in november 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in december 2023 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte.

Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de twee volgende spilindices overschreden worden in 2024.

  • Spilindex (128,11) zou bereikt worden in maart 2024. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in april 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in mei 2024 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.
  • De volgende spilindex (130,67) zou bereikt worden in oktober 2024. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in november 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in december 2024 opnieuw met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Omzettingscoëfficiënten

> Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen

Om een index met basis 2013 om te zetten naar basis 2004, vermenigvuldig de startwaarde met 1.2240.
Om een index met basis 2004 om te zetten naar basis 2013, vermenigvuldig de startwaarde met 0.8170.

> Gezondheidsindex

Om een index met basis 2013 om te zetten naar basis 2004, vermenigvuldig de startwaarde met 1.2077.
Om een index met basis 2004 om te zetten naar basis 2013, vermenigvuldig de startwaarde met 0.8280.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2024)

2024
Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Index (basis 2013)
130.79
131.79
132.16
132.45
132.55
132.83
133.09
133.43
133.38
133.70
134.09
134.32
Groeivoet (%) (1)
2.31
3.81
3.52
4.44
4.12
4.50
3.86
3.34
4.02
3.91
4.03
3.38

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2024)

2024
Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Gezondheidsindex (basis 2013)
130.87
131.79
132.28
132.50
132.50
132.84
133.18
133.48
133.23
133.85
134.05
134.42
Groeivoet (%) (1)
2.24
3.89
3.51
4.58
4.04
4.52
3.87
3.62
4.48
4.33
4.28
3.48
Afgevlakte gezondheidsindex (2)
126.82
127.67
128.59
129.22
129.62
129.88
130.10
130.34
130.52
130.77
130.98
131.21

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.
(2) De afgevlakte gezondheidsindex wordt berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2023)

2023
Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Index (basis 2013)
127.84
126.95
127.67
126.82
127.30
127.11
128.14
129.12
128.23
128.67
128.89
129.93
Groeivoet (%) (1)
8.05
6.62
6.67
5.60
5.20
4.15
4.14
4.09
2.39
0.36
0.76
1.73

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2023)

2023
Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Gezondheidsindex (basis 2013)
128.00
126.86
127.80
126.70
127.35
127.09
128.22
128.82
127.52
128.30
128.55
129.90
Groeivoet (%) (1)
8.28
6.84
7.35
5.95
5.90
5.02
4.80
4.16
2.08
0.30
0.87
1.57
Afgevlakte gezondheidsindex (2)
125.26
125.00
125.08
124.79
124.63
124.69
124.79
125.31
125.35
125.65
125.73
126.00

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Vooruitzichten van het Federaal Planbureau zijn in het oranje aangegeven.
(2) De afgevlakte gezondheidsindex wordt berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2022)

2022
Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Index (basis 2013)
118.32
119.07
119.69
120.09
121.01
122.04
123.05
124.05
125.24
128.21
127.92
127.72
Groeivoet (%) (1)
7.59
8.04
8.31
8.31
8.97
9.65
9.62
9.94
11.27
12.27
10.63
10.35

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2022)

2022
Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Gezondheidsindex (basis 2013)
118.21
118.74
119.05
119.59
120.25
121.02
122.35
123.68
124.92
127.92
127.44
127.89
Groeivoet (%) (1)
7.12
7.56
7.68
7.81
8.34
8.72
9.07
9.70
11.25
12.27
10.63
10.63
Afgevlakte gezondheidsindex (2)
113.42
114.60
115.54
116.52
117.02
117.58
118.39
119.39
120.53
122.22
123.47
124.50

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.
(2) De afgevlakte gezondheidsindex wordt berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen (2021)

2021
Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Index (basis 2013)
109.97
110.21
110.51
110.88
111.05
111.30
112.25
112.83
112.55
114.20
115.63
115.74
Groeivoet (%) (1)
0.26
0.46
0.89
1.23
1.46
1.63
2.27
2.73
2.86
4.16
5.64
5.71

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.

Gezondheidsindex en afgevlakte gezondheidsindex (2021)

2021
Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Gezondheidsindex (basis 2013)
110.35
110.39
110.56
110.93
110.99
111.31
112.18
112.74
112.29
113.94
115.20
115.60
Groeivoet (%) (1)
0.57
0.47
0.55
0.64
0.81
1.14
1.83
2.30
2.29
3.48
4.81
5.21
Afgevlakte gezondheidsindex (2)
107.86
107.93
108.09
108.35
108.50
108.73
109.13
109.57
109.89
110.53
111.27
111.97

(1) Groeivoet (%) t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar.
(2) De afgevlakte gezondheidsindex wordt berekend als het viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex vermenigvuldigd met 0,98.`

Volgende update: 9 januari 2024 om 14u.

Mots clés

Articles recommandés

De economische groei blijft zowat constant en de inflatie zal weer afnemen

De belangrijkste economische misvattingen in de campagne

Een fair belastingstelsel? Zo moeilijk is dat eigenlijk niet.