Informatienota over het tijdelijk economisch partnerschapsakkoord tussen de Europese Unie en Ghana

Op 20 augustus 2020 is het nieuw protocol betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en de methoden van administratieve samenwerking van de tijdelijke EPA tussen de Europese unie en haar lidstaten enerzijds en Ghana anderzijds, in werking getreden. Lees er meer over in onze informatienota .

Bron: FOD Financiën

    Tags

    • Europa
    • Ghana
    • parnerschapsakkoord